Winterkamp tussen sneeuwballen en marxistische vorming

Afgelopen weekend vond het winterkamp van de Actief Linkse Scholieren en de jongeren van LSP plaats. Een 20-tal scholieren en jonge werkenden maakten van de gelegenheid gebruik om hun kennis van het marxisme te verdiepen en om de ervaring van de afgelopen maanden te delen. We waren immers betrokken bij tal van campagnes en hebben met de Actief Linkse Scholieren intussen al enige ervaring (onder meer met de acties tegen het hoofddoekenverbod in Antwerpen of de scholierenacties uit solidariteit met de stakende leraars in Brussel). Dit winterkamp was alvast een geslaagd evenement zowel op het vlak van vorming als de sfeer.

Misschien laten we best gewoon enkele deelnemers aan het woord. Hanne: “De kleine commissies maakten het mogelijk om gemakkelijker tussen te komen en de onderwerpen waren erg interessant. Ik ging naar de discussies over de strijd tegen het fascisme en over economie en ik heb er heel wat bijgeleerd. Ik kon ook kennis maken met kameraden uit andere steden en regio’s.” Dat laatste element vonden alle aanwezigen belangrijk. Bovendien moeten we opmerken dat er geen enkel probleem was bij het feit dat er zowel Franstalige als Nederlandstalige jongeren aanwezig waren. Dat werd door iedereen gezien als een verrijking, een goede kans om de andere taal beter te leren. Sommigen deden dit aan de hand van de vergelijking tussen ons Franstalig en Nederlandstalig maandblad. Tijdens de rode cantus op zaterdagavond werden ook zowel Nederlandstalige, Franstalige als Engelstalige liederen gezongen.

“Het is belangrijk om ervaringen uit te wisselen om onze activiteiten verder te ontwikkelen”, stelde Mathias. “Alles waarover we discussiëren, zal nuttig zijn om beter campagne te kunnen voeren. Ik heb veel bijgeleerd op heel wat vlakken, zelfs op het vlak van sneeuwballengevechten!” De sneeuw was effectief aanwezig en trok de aandacht van de jonge militanten. Er was onder meer een memorabel sneeuwgevecht waarbij de verdedigers van een kamp een grotere tegenmacht konden terugdringen, over het resultaat van de uiteindelijke slag blijven de meningen wel verdeeld. “Het was misschien wel koud, maar er was een warme sfeer”, stelde Navid. “Bovendien was het winterkamp erg leerrijk. En dat is het belangrijkste, want daarvoor waren we gekomen.” Voor Sander waren “de politieke discussies erg goed. Het is een basis om onze vorming ideologisch te versterken en uit te diepen. En het was ook gewoon tof. Dit smaakt naar meer.”

Naast de openingsfilm (Roger and Me van Michael Moore) volgden verschillen vormingen (marxistische filosofie, economie, hoe strijden tegen het imperialisme, hoe strijden tegen het fascisme en de vergelijking met de jaren 1930, de val van de Muur, de campagnes van de Actief Linkse Scholieren, de campagne voor werk). Het kamp werd afgesloten met een meeting in Charleroi. Omwille van ziektes en een wel erg omvangrijke sneeuwval, moesten we de oorspronkelijke formule wat bijsturen. Maar de discussie over de internationale perspectieven vormde wel een goede manier om het kamp af te ronden.

Tenslotte willen we iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen aan het succes van het kamp: de praktische organisatie, de vertaling,…