Actief Linkse Scholieren voeren actie in Brussel: “Wij willen werk en een toekomst”

Gisteren werd door de Actief Linkse Scholieren in Brussel actie gevoerd tegen de vrijwillige legerdienst. We voerden met een 25-tal jongeren actie voor werk en voor een toekomst. Met deze actie willen we onze campagne “Jongeren voor werk” kracht bijzetten. Er waren enkele nieuwe scholieren op de actie en we kregen bezoek van Europarlementslid Joe Higgins.

Als gevolg van de crisis zien we vandaag een massale werkloosheid ontwikkelen. Onder jongeren (min 26 jaar) bedraagt de werkloosheid in Brussel maar liefst 34,4%. Dat is dubbel zoveel als het Europese gemiddelde. In pakweg de Maritieme wijk in Molenbeek loopt dit percentage op tot 70%. Hoe kunnen de jongeren een degelijke toekomst opbouwen als er geen werk voor hen is?

Het is tegen deze achtergrond dat minister van defensie De Crem een vrijwillige legerdienst van zes maanden voorstelt. Daarbij zou er slechts een beperkte vergoeding zijn: een aanvullend loon bovenop een werkloosheidsuitkering of kindergeld. De Crem hoopt een aantal van de jongeren die vrijwillige legerdienst doen nadien gedurende drie jaar te kunnen inzetten voor het leger, onder meer voor buitenlandse missies in bijvoorbeeld Afghanistan.

 

“Internationaal verzet tegen de oorlog van het kapitaal”

Het is duidelijk dat de oorlogen in Irak en Afghanistan worden gevoerd om de belangen van de grote bedrijven te dienen. De regeringen willen ons doen geloven dat het gaat omù een kruistocht voor democratie. Maar van democratie is er geen sprake in Irak of Afghanistan. Karzai raakte in Afghanistan “herverkozen” op basis van verkiezingsfraude en het omkopen van diverse krijgsheren. Het kapitalistisch systeem heeft enkel oog voor de winsten op korte termijn, ook al gaat dit ten koste van de belangen van de meerderheid van de bevolking op lange termijn. Waarom zouden wij als jongeren deelnemen aan een oorlog die niet in ons belang wordt gevoerd?

 

Miljarden voor bommen, niets voor onderwijs

6 op 10 jongeren in het secundair moeten minstens één jaar overzitten. De recruteringscampagne van De Crem is op die laag gericht: jongeren zonder werk of jongeren die het niet goed doen op school. De regeringen hebben heel wat middelen om de banken (wereldwijd werd 14.000 miljard daaraan uitgegeven). Maar voor onze levensomstandigheden, gezondheidszorg of onderwijs zijn er geen middelen. In de plaats van te investeren in oorlog, zou de regering beter investeren in het onderwijs.

In het kader van het kapitalistisch systeem zal er niets worden gedaan om ons een toekomst aan te bieden. We zullen moeten vechten voor een ander systeem. Het kapitalisme moet verdwijnen en plaats ruimen voor een socialistische samenleving waarin de arbeiders samen kunnen beslissen over hoe de rijkdom wordt aangewend en verdeeld.

 

Weg die bommen, werk verdomme!

Met de actie van de ALS wilden we ook het idee naar voor brengen van jongerenmarsen voor werk. We willen iedereen uitnodigen om te bouwen aan lokale initiatieven in het kader van jongerenmarsen voor werk. Als we een toekomst willen, zullen we moeten vechten voor werk. We moeten onze belangen verdedigen.

Het plan van De Crem is een belangrijk precedent voor jongeren. Het is een eerste stap in de richting van de methoden die door het Amerikaanse leger worden toegepast om in de scholen en in achtergestelde wijken offensief te recruteren. In de VS waren er al verschillende jongerenacties tegen de recrutering door het leger in de scholen. We zullen mogelijk ook in ons land tot dergelijke acties moeten overgaan. We nodigen alvast geïnteresseerde scholieren uit om samen met de Actief Linkse Scholieren in verzet te gaan tegen oorlog, racisme en besparingen. Vecht met ons mee voor onze toekomst!