Media over de betoging in Leuven

De online edities van De Morgen en Het Nieuwsblad brachten bericht van de betoging tegen de mogelijke erkenning van NSV in Leuven. In de aanloop naar de betoging stond ALS er alleen voor. Het nieuw opgerichte Studenten Tegen Racisme (Ster) besloot een eigen vergadering te houden op dezelfde avond en trok daarmee een 20-tal aanwezigen. De betoging van de ALS kreeg in de staart ook gezelschap van een anarchistische delegatie met een 25-tal activisten. De betoging zelf had in totaal een 100-tal aanwezigen.

 

De Morgen telde net zoals ons een 100-tal betogers, Het Nieuwsblad zag er 200. We hebben er geen probleem mee dat de media voor een keer het aantal betogers de hoogte in schrijft, maar 100 was een meer realistische inschatting. We hebben anderhalve week campagne gevoerd voor deze betoging en hadden een dergelijke opkomst verwacht.

Met de betoging wilden we de druk opvoeren tegen een mogelijke erkenning van NSV op een vergadering van LOKO vandaag. Daarom werd ook met een petitie gewerkt waarmee een 600-700 tal studenten werden bereikt. Hiermee maken we het verzet tegen extreem-rechts breder bekend en proberen we studenten te betrekken bij de acties. Dat is alvast geslaagd voor zowel de petitie als de betoging.

Zowel De Morgen als Het Nieuwsblad wijzen er op dat 4 of 5 (naargelang de krant in kwestie) gemaskerde anarchisten werden opgepakt na afloop van de betoging. Dat klopt en we betreuren dit (zowel de arrestaties als het feit dat enkele betogers gemaskerd waren). De confrontatietaktiek is niet de onze, ALS heeft steeds duidelijk gemaakt dat het voor een vreedzame maar strijdbare betoging staat. Dat is ook wat wij hebben gedaan gisteren in Leuven.

Een erkenning van NSV zou betekenen dat extreem-rechts subsidies krijgt en gratis van lokalen aan de unief kan gebruik maken. Alsof moederpartij VB nog niet genoeg overheidssubsidies van de Belgische staat krijgt, wil NSV ook nog eens aan de centen van de Leuvense studenten zitten. Het doel van de erkenning is echter vooral om aanvaard te worden als “normale” studentenclub.

De Morgen wijst op het standpunt van ALS. “Volgens het ALS zou een erkenning van het NSV neerkomen “op de ondersteuning van een organisatie die jaarlijks op straat komt om een boodschap van haat en racisme te verspreiden. “Het is het ondersteunen van een vormingscentrum voor de toekomstige kaders van het Vlaams Belang. Op deze manier wordt extreem-rechts gelegitimeerd wat haar krachtsverhouding versterkt”.”

Ook Het Nieuwsblad laat ALS aan het woord: “’Fascistisch geweld, niet met ons geld’ en ‘Geen racisten in onze stad en onze unief’. Net iets meer dan een uur lang weerklonken die strijdkreten donderdagavond in de straten van Leuven. Ongeveer tweehonderd studenten gingen in op de oproep van de Actief Linkse Studenten (ALS) om te manifesteren tegen een verdict dat vanavond door de algemene vergadering van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie Loko wordt geveld. (…) ‘Het kan echt niet dat NSV! als een normale organisatie zou beschouwd worden’, meent Ruben Klein van ALS-Leuven. ‘Het is een vereniging die plat racisme preekt en haat propageert.’”