Succesvolle anti-fascistische betoging!

De jaarlijkse anti-NSV betoging wordt groter. Gisteren waren er in Antwerpen maar liefst 700-800 anti-fascisten op de been om duidelijk te maken dat we de straten niet aan extreem-rechts overlaten en om te benadrukken dat we in tijden van crisis samen moeten opkomen voor werk, huisvesting en een degelijke levensstandaard. “Jobs, geen racisme” was de centrale boodschap van de betoging.

 

Het werd de grootste anti-NSV betoging ooit in Antwerpen. Jarenlang was deze betoging in Antwerpen heel wat kleiner dan de betogingen in Gent en Leuven. Dit is aan het veranderen en ook in het bastion van extreem-rechts waren we met meer dan dubbel zoveel als hen. Terwijl NSV met een 350 aanwezigen de straat op trok, waren wij met tussen de 700 en 800.

De anti-NSV betoging werd ondersteund door 25 organisaties uit syndicale en politieke hoek, maar even goed studentengroepen of jongerenorganisaties. Blokbuster bedankt deze organisaties uitdrukkelijk voor hun steun en hoopt deze samenwerking te kunnen verderzetten bij volgende acties.

Met de anti-NSV betoging werd niet enkel een boodschap gegeven dat we de straten niet willen overlaten aan extreem-rechts. Er werd ook nadruk gelegd op de noodzaak om te strijden voor werk. Het kapitalisme in crisis zorgt voor een sterke toename van de werkloosheid. De jongerenwerkloosheid is op een jaar tijd met 45% toegenomen. Diegenen die het voor het zeggen hebben in het kapitalisme, patronaat en regering, aarzelen niet om verdeeldheid te zaaien. Terwijl 17.000 jongeren in Antwerpen werkloos zijn, willen ze de pensioenleeftijd optrekken. Jongeren worden tegen ouderen opgezet, arbeiders van Opel-Antwerpen tegen die van Bochum of Zaragossa, personeel van Carrefourwinkels die sluiten tegen interimmers in andere vestigingen,… Dat is een verdeel-en-heers politiek waar ook racisme onderdeel van is. Daartegenover zeggen wij klaar en duidelijk: alles wat ons verdeelt, verzwakt ons. Samen staan we sterk in de strijd voor onderwijs, huisvesting en werk.

De betoging van de anti-fascisten verliep volledig vreedzaam. Over de mediaberichten inzake arrestaties hebben we een afzonderlijk artikel gepubliceerd. Zowel op de Dageraadplaats als in de straten van Berchem kregen we enorm goede reacties van omstaanders en buurtbewoners. De betoging volgde een lang parkoers om onze boodschap in de wijk te kunnen indragen. Dat was bijzonder succesvol. Er werd geëindigd aan het Van Hombeeckplein waar enkele toespraken volgden. Jarmo Van Regemorter sprak namens Actief Linkse Studenten, Antoine Thioux van de FGTB-Jeunes van Charleroi bracht een boodschap in het Frans. We lieten ook de jongeren van STER (Studenten tegen racisme) aan het woord, die hadden het platform voor de betoging niet ondertekend maar waren aanwezig met een groep en dus hadden we er geen probleem mee om ook hen iets te laten zeggen. Vervolgens nam Bart Van der Biest namens Syndicalisten tegen Fascisme het woord en er werd afgesloten met Bart Vandersteene namens LSP.

Het werd een bijzonder geslaagde avond. Het anti-fascistisch verzet staat ook in Antwerpen op de kaart. Dit kan de basis vormen om verder samen in actie te komen voor jobs, tegen afdankingen, tegen werkloosheid en tegen miserie. Malcolm X stelde reeds: “You can’t have capitalism without racism”. Om racisme te bestrijden, strijden wij tegen het kapitalisme en voor een socialistisch alternatief. Aarzel niet om daaraan mee te werken en met ons in discussie te treden of meteen onze rangen te vervoegen!