“10 jaar Bologna. Geen reden tot feesten”. Geslaagde actie aan de ULB

Vrijdag werd aan de ULB actie gevoerd naar aanleiding van de 10de verjaardag van het Bologna-akkoord voor het hoger onderwijs. Het comité tegen de vermarkting en voor de herfinanciering van de ULB, een comité waar de Actief Linkse Studenten aan meewerken, vond dat er niets te vieren viel en organiseerde een actie. 10 jaar Bologna betekent 10 jaar van aanvallen op personeel en studenten. Onze campussen worden steeds meer onderworpen aan het dictaat van de bedrijfswereld.

Het actiecomité wilde de studenten informeren en mobiliseren. Het trok met een 40-tal studenten doorheen de campus met slogans als “Meer geld voor publiek onderwijs” of “Om de banken te redden, verspillen ze miljoenen. Maar voor het onderwijs is er nooit geld”. We deden oproepen in de auditoria en dat kreeg heel wat goede reacties. Er is een grote passieve steun van de studenten. We zullen de komende dagen verder mobiliseren naar de Leuvense betoging van 23 maart en de actie van de FEF (Fédération des Etudiants Francophones) deze week.