ULB. Studenten voeren actie tegen besparingen in Filosofie en Letteren

Donderdag voerden ruim honderd studenten van de Filosofie en Letteren actie tegen de geplande hervormingen bij de ULB. Daarbij zouden ongeveer 400 van de 1100 lessen in de faculteit verdwijnen. De studenten trokken naar een vergadering van de faculteitsraad. Daar eisten de studenten uitleg over de besparingen.

De decaan van de faculteit verdedigde de maatregelen door te wijzen op administratieve argumenten. Er was een legalistisch antwoord over het feit dat de faculteit een te grote academische omkadering zou kennen, het programma van lessen zou te ingewikkeld zijn voor de studenten en de nieuwe programma’s zouden al gedrukt zijn.

De studenten reageerden op de besparingen met deze actie en ze brachten hun persoonlijke ervaringen, maar sommigen stelden ook de hervormingen op zich in vraag. Een aantal studenten zou naar andere steden moeten uitwijken, onder meer naar Namen. Andere studenten zullen hun opleiding zien verdwijnen. Een onderzoeker aan de UCL legde uit dat er daar gelijkaardige hervormingen waren. Militanten van de ALS wezen op de vermarkting van het onderwijs met de Bologna-verklaring en de bijhorende rationalisatie in Europa. Deze nieuwe besparingsmaatregel valt immers niet uit de lucht. Een paar maanden geleden nog verklaarde de rector van de ULB dat er van de 5000 lessen aan de unief op termijn de helft moet verdwijnen.

Er is een algemene vergadering van de studenten gepland komende donderdag. De Actief Linkse Studenten mobiliseren voor deze bijeenkomst en roepen iedereen op om er aanwezig te zijn en deel te nemen aan het verzet tegen de besparingen. Wij komen op voor een publieke herfinanciering van het hoger onderwijs (tot de beruchte 7% van het bbp). We eisen gratis en degelijk onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is.