Letteren en wijsbegeerte aan de ULB: strijd gaat verder

Gisteren werd aan de Franstalige universiteit ULB een algemene vergadering van de studenten Letteren en Wijsbegeerte georganiseerd. De unief wil harde besparingsmaatregelen opleggen aan deze faculteit, maar de studenten laten het er niet bij. Gisteren vergaderden ze met zo’n 150 over nieuwe acties.

De strijd tegen de besparingen werd onmiddellijk opgestart toen de unief de maatregelen bekend maakte. Gisteren was er een algemene vergadering van de studenten om te discussiëren en te stemmen over de eisen en nieuwe acties.

Onze faculteit zou hard geraakt worden door de besparingen die een gevolg zijn van het Bologna-proces. Op de algemene vergadering waren er 150 studenten die niet alleen kwamen om zich te informeren, maar ook om acties voor te bereiden. Er werd over de eisen gestemd. Daaronder de eis voor een publieke herfinanciering van het onderwijs tot 7% van het BBP. Ook eisen we de volledige intrekking van het besparingsplan en een moratorium op iedere verdere besparing.

De meeste studenten die eerder deelnamen aan de actie aan de Faculteitsraad waren nu ook aanwezig. Er waren ook enkele personeelsleden aanwezig, zo werd er op het begin van de vergadering gesproken door professor Morelli.

Bij de voorstellen van acties werden er twee centraal gesteld door de aanwezigen: het bijeenroepen van een buitengewone raad van bestuur en een bijeenkomst met de decaan van de faculteit. Na de vergadering trokken we door de unief terwijl we slogans riepen. We eisen een onderhoud met de decaan, die zoals een studentenvertegenwoordiger opmerkte voor het besparingsplan van de rector had gestemd waardoor de helft van de bestaande lessen zou verdwijnen.

De decaan zat in vergadering toen we binnenvielen, maar we kwamen overeen om komende maandagmiddag een uitgebreide discussie te houden. De studenten worden allemaal uitgenodigd om aan deze discussie deel te nemen. Woensdag of donderdag volgt dan een buitengewone raad van bestuur, ook daarvoor zullen we mobiliseren zodat we weten wat er wordt besproken.

De kans op een oplossing in de raad van bestuur is klein, de studenten zijn er maar goed voor 20% van de stemmen. Het zal nodig zijn om een brede strijdbeweging op te bouwen die verder kijkt dan de officiële structuren en zich richt op mobilisatie. De Actief Linkse Studenten verzetten zich tegen de besparingen en zullen verder mobiliseren voor gratis en degelijk onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen.