Aalter: Protestactie tegen Crembo’s oorlogspolitiek !

Gisteren voerden enkele tientallen jongeren actie door de straten van Aalter. Met deze actie van de Actief Linkse Scholieren en Studenten werd de terugtrekking van de Belgische troepen uit Afghanistan geëist. Onder andere via de slogans ‘Geen cent voor Crembo’s oorlogspolitiek!’ en ‘Middelen voor jobs, onderwijs en sociale zekerheid’ werd deze oorlog, als één van de gevolgen van het kapitalisme, aan de kaak gesteld.

Het gebeurt niet alle dagen: jongeren die op straat komen in een gemeente (lees: geen stad!) van ongeveer 20000 inwoners. Aalter kent reeds decennia lang een meerderheid van CD&V onder de leiding van familie De Crem. Er bestaat nauwelijks traditie van strijd, met uitzondering van protestacties door de boeren, net als vakbondsacties in Bekaert Aalter tegen de afslankingen gedurende de afgelopen jaren.

Deze jongerenactie werd toch door verschillende omstaanders gesmaakt, waarbij ons maanblad ‘De Linkse Socialist’ meermaals aan de man werd gebracht. Sinds Pieter De Crem Minister van Defensie is, heeft nu ook de Belgische bevolking kennisgemaakt met zijn machtsgeile en tevens neoliberale aanpak. De politiek van De Crem weerspiegelt die van de Belgische regering en de traditionele partijen, die opnieuw en opnieuw de belangen van bedrijfsleiders en imperialisten verdedigen.

Het Belgische leger wordt immers ingeschakeld in de imperialistische oorlogslogica van de Verenigde Staten die zijn militaire en economische machtspositie in de wereld wil handhaven. Afghanistan is ondertussen een speelbal van imperialistische mogendheden geworden. Tegelijkertijd worden gigantische winsten gemaakt in de wapenindustrie en andere toeleveringsbedrijven voor deze bloedige oorlog. Winsten die niet ten goede van de bevolking worden besteed.

Sinds 2002 neemt België deel aan de oorlog in Afghanistan. Jaarlijks wordt 109 miljoen euro belastingsgeld aan deze oorlog gespendeerd. Op deze actie werd naast de terugtrekking van de troepen de eis vooropgesteld dat dit geld gebruikt moet worden voor degelijke jobs, onderwijs en sociale zekerheid. Dit betekent ook dat de maatregel van Minister De Crem om werkloze jongeren aan enkele euro’s per dag bovenop hun uitkering te rekruteren voor het leger, absoluut niet kan. Deze besparingsmaatregel is geen oplossing voor de enorme jongerenwerkloosheid!

Het volledige eisenpakket werd voor het gigantische gemeentehuis, in de volksmond ‘het Cremlin’, door de sprekers en betogers duidelijk gemaakt. Vervolgens was er een oproep voor internationaal verzet tegen deze oorlog en andere uitspattingen van het kapitalisme. Een internationale beweging voor vrede, echte democratie en socialisme zal nodig zijn om oorlog en uitbuiting te bestrijden!

Als je hiertoe wil bijdragen, kan dit door een deelname aan de anti-oorlogsbetoging van donderdag 23 september in Gent (19u aan de Zuid). Op dinsdag 28 september vindt er in Gent tevens een anti-oorlogsbijeenkomst plaats met enkele Europarlementsleden (o.a. Joe Higgins), afspraak om 19u in het Vredeshuis (Sint-Margrietstraat 9).

Aalter: fotoreportage

> Verslag van de betoging