Luik. 300 studenten betogen voor de herfinanciering van het onderwijs

Er werd in Luik al meer betoogd tegen het gebrek aan lokalen, materieel, personeel,… kortom tegen het gebrek aan middelen voor het onderwijs. Gisteren werd opnieuw betoogd na een oproep die vertrok van het ISET (Hoger instituut voor technisch onderwijs). Zowat 300 studenten van de hogescholen en de universiteit kwamen op straat.

Er werden slogans geroepen voor meer middelen voor onderwijs. De betoging trok door de binnenstad en stopte aan verschillende scholen. We hadden heel wat discussies met betogende studenten. Daaruit bleek een grote interesse in de acties van de Franse jongeren of de Britse studentenbetoging van vorige week. Er waren ook heel wat vragen over volgende stappen voor de beweging. Gisteren waren er slechts enkele personeelsleden aanwezig, het waren vooral studenten. Het zal absoluut nodig zijn om contact op te nemen met de syndicale delegaties en het personeel om samen in actie te komen.

Bij andere mobilisaties, zoals aan de ULB, werd gewerkt met algemene vergaderingen om de discussie te voeren over volgende acties en eisen. We denken dat zo’n algemene vergadering ook in Luik een stap vooruit zou betekenen. De strijdbaarheid is aanwezig, dit was al de derde mobilisatie op enkele weken tijd. Maar het zal er op aankomen om de strijdbaarheid ook te organiseren.

We denken verder dat het nodig is om de eis van meer publieke middelen voor onderwijs naar voor te brengen. De publieke middelen moeten terug worden verhoogd tot 7% van het Bruto Binnenlands Product, zoals het was voor de neoliberale besparingspolitiek van de afgelopen 30 jaar.

Overal in Europa zijn er zware besparingsoperaties en dit leidt tot heel wat protest. In Londen kwamen er vorige week nog 52.000 studenten op straat, eerder waren er 30.000 betogers in Dublin en in Frankrijk namen de jongeren mee het voortouw in de acties tegen de pensioenhervormingen van Sarkozy. De besparingen zullen ook in België ingang beginnen vinden. Het zal daarbij belangrijk zijn om niet enkel tegen de bestaande tekorten te protesteren, maar om ook op te komen voor degelijk en gratis onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is. De Luikse acties kunnen een eerste stap zijn in de opbouw van een actieplan waarin alle studenten, scholieren en personeelsleden worden betrokken.