Geslaagde scholierenactie in Brussel: meer geld voor onderwijs!

Op woensdag 9 februari voerden een 30-tal scholieren actie na een oproep van de Brusselse Actief Linkse Scholieren. We trokken naar de gebouwen van de Franstalige Gemeenschap. Minister Simonet had ons gewaarschuwd dat ze ons niet wenste te ontvangen. We hebben onze boodschap dan maar luidkeels laten horen. Nadien volgde een korte vergadering om verdere plannen te maken.

Het zogenaamde Robin Hood-decreet van minister Simonet wil de subsidies voor de 60% rijkste scholen met 8 miljoen verminderen om dit geld aan de 25% armste scholen te geven. De olijfboomregering (PS-cdH-Ecolo) wil zo laten uitschijnen dat inspanningen worden geleverd. Maar in de werkelijkheid is dit beperkt tot het laten circuleren van geld van de ene school naar de andere, zonder iets te doen aan het algemene gebrek aan middelen. Er is een tekort aan scholen, de klassen zitten soms overvol, er is een gebrek aan personeel en de gebouwen zijn soms in wel erg slechte staat. ALS is het eens met de vakbonden dat er geen “rijke” en “arme” scholen zijn, er zijn enkel arme scholen met een aantal scholen die erg arm zijn. Wij gaan in tegen Sheriff Simonet en verdedigen de noodzaak van een echt Robin Hood-beleid dat de middelen zoekt bij de superrijken, de grote aandeelhouders, om de publieke middelen voor onderwijs op te trekken tot 7% van het bbp.

Het Robin Hood-decreet werd op 30 november goedgekeurd door de commissie financiën van de Franstalige Gemeenschap. Dat was net voor de examens. De ALS-actie kwam er op de vooravond van een vergadering tussen vakbonden en regering om te discussiëren over een sectorieel akkoord voor 2011-2012. De vakbonden verzetten zich tegen het voorstel van de regering om de leeftijd voor brugpensioen te verhogen naar 58 jaar en ze gaan ook in tegen het Robin Hood-decreet. Op 30 november werd het werk al neergelegd. Woensdagavond vernamen we dat minister Simonet de vergadering met de vakbonden had afgezegd omdat de regeringsvoorstellen nog niet klaar waren. Daarmee wil de minister wellicht vermijden dat olie op het vuur wordt gegoten en een confrontatie met het personeel wordt aangegaan op een ogenblik dat er een sociaal conflict ontwikkelt rond het IPA.