Charleroi. Vakbondsactie tegen de jacht op de werklozen

Gisteren trokken een 70-tal militanten van de ABVV-Jongeren en de werklozenwerking van het ABVV naar het FOREM (de tegenhanger van de VDAB) om er te protesteren tegen de jacht op de werklozen. Terwijl er in het Waalse gewest 239.500 werkzoekenden zijn, vinden we op de site van de FOREM slechts 9.032 werkaanbiedingen. En toch worden de werklozen zelf verantwoordelijk gesteld voor het feit dat ze geen werk vinden.

Er waren een 70-tal aanwezigen die slogans riepen als: “Het zijn niet de werklozen die teveel kosten, maar de bankiers en de aandeelhouders.” Er werden tientallen ballons met de CV’s van de aanwezigen los gelaten. Daarmee werd duidelijk gemaakt dat een CV aan de FOREM bezorgen of gewoon de lucht insturen zowat even efficiënt is.

De controle op de werklozen, in de praktijk een jacht op de werklozen, bestaat sinds 2004 en maakt de betaling van een uitkering afhankelijk van controle door de RVA. Het vertrektpunt is dat wie lang werkloos is, dit aan zichzelf te danken heeft. Alsof 239.500 Walen vrijwillig beslissen om niet te werken. In de plaats van de werkloosheid aan te pakken, is het gemakkelijker om de werklozen aan te pakken. Dat er geen werk beschikbaar is, wordt duidelijk uit het aantal werkaanbiedingen op de site van de FOREM. Op 10 mei 2011 waren er welgeteld 9.032 jobaanbiedingen voor de 239.500 werkzoekenden in Wallonië.

Het doel van de jacht op de werklozen is niet enkel om de verantwoordelijkheid bij de werklozen zelf te leggen, maar ook om hen te dwingen gelijk welke job aan gelijk welke voorwaarden te aanvaarden. Dat ondergraaft de werkomstandigheden en lonen van alle werkenden.

Met de actie aan de FOREM van Charleroi werd het einde van de jacht op de werklozen geëist. De militanten trokken naar binnen met de vraag om aangepaste werkaanbiedingen te geven voor zowat 300 CV’s vanuit heel Wallonië. Daar werd niet op ingegaan.

Wij waren aanwezig op de actie en verdedigden volgende eisen:

   

 • Samen tegen werkloosheid en armoede. Iedere job verdedigen!
 • Geen afbraak van de sociale zekerheid. Voor het behoud van de brugpensioenen, laat de ouderen rusten, zodat de jongeren ook aan de slag kunnen!
 • Nationalisatie onder arbeiderscontrole en –beheer van bedrijven die afdanken. Red de jobs, niet de winsten!
 • Jobs aan leefbare arbeidscondities en degelijke lonen voor iedereen!
 • Neen aan de nepstatuten. Een job moet minstens een voltijds contract van onbepaalde duur zijn!
 • Voor een minimumloon van 1500 euro netto en het herstel van de volledige index!
 • Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons!
 • Jobs, geen racisme!
 • Geen discriminatie bij aanwervingen!
 • Voor echte gelijkheid tussen mannen en vrouwen!
 • Voor een verhoging van de lonen in lage loon sectoren!
 • Stop de jacht op de werklozen! Pak de werkloosheid aan, niet de werklozen! Afschaffing van de wachttijd!
 • De beschikbare arbeid verdelen: 32-urenweek zonder loonsverlies en met bijkomende aanwervingen!
 • Meer publieke middelen voor onderwijs: 7% van BBP! Gratis en degelijk onderwijs is een recht voor iedereen!
 • Nationalisatie van de volledige banksector om publiek te investeren in reële behoeften: degelijke huisvesting, kwaliteitsvolle gezondheidszorg, gratis en degelijk onderwijs,…
 • Voor een samenleving waarin de productie gericht is op de behoeften van de meerderheid van de bevolking en niet op de winsten van een kleine minderheid (wat wij een democratisch socialistische samenleving noemen).