ALS terug van start. Gentse startmeeting met 56 aanwezigen

Wie er op de Gentse openingsbijeenkomst van de Actief Linkse Studenten (ALS) bij was, zal geweten hebben dat marxisme helemaal terug van nooit weggeweest is. Op de bijeenkomst kwamen 56 jongeren luisteren naar en discussiëren over de marxistische visie op economie en de ontwikkelingen van klassenstrijd in Europa.

 

Onder de naam ‘Marx is back’ houdt de ALS een reeks bijeenkomsten aan alle universiteiten van dit land. Op 29 september was Gent aan de beurt en de komende weken volgen nog onder meer Antwerpen, Leuven, Hasselt, Brussel, Luik, Louvain-la-Neuve en Namen.

Na een videofragment met beelden van protesten tegen allerhande besparingen volgde een korte inleiding waarin de Actief Linkse Studenten werden toegelicht. Daarop was het de beurt aan een marxistische analyse van het kapitalisme. Wat uitleg, een schema en enkele grafieken. Meer was niet nodig om dat overzichtelijk te brengen.

De focus lag op de conclusie dat kapitalisme ontegensprekelijk met klassenstrijd samengaat. Kapitalisten buiten hun werknemers uit om meerwaarde (winst) te verkrijgen. Dat doen zij als bezitters van de productiemiddelen. Arbeiders die uit protest of noodzaak bedrijven bezetten, die raken daarmee aan de fundamenten van het kapitalisme. Klassenstrijd dus ontstaat als gevolg van een conflict over het gebruik en de toe-eigening van meerwaarde.

Dat laatste werd verduidelijkt door Donna Litzou, lid van Xekinima (de Griekse zusterorganisatie van LSP). Ze gaf uitleg over de economische situatie in Griekenland en de sociale beweging die als gevolg van het besparingsbeleid zijn ontstaan. Het is opvallend hoeveel gewone mensen, zowel mensen uit de middenklasse als arbeiders en bedienden, er voor de eerste maal herhaaldelijk en en masse op straat komen om te protesteren.

Gelijkaardige protestbewegingen zagen we ook bij de “indignados” of verontwaardigden in Spanje en echoden doorheen de rest van Europa. Ongetwijfeld zullen de diepgang en radicalisme van de ‘Arabische lente’ een rol hebben gespeeld in de motivatie om op straat te komen.

Na de introducties werd in de zaal heel wat heen en weer gediscussieerd. Weinigen leken openlijk de marxistische analyse van het kapitalisme in vraag te stellen. Dat mensen open staan voor marxistische ideeën is onder meer een gevolg van de crisis. Hoewel velen niet onmiddellijk of volledig van het alternatief dat wij te bieden hebben overtuigd zijn.

Maar er hoeft al geen ander maatschappijmodel te bestaan om vandaag antikapitalist te zijn. De gevolgen van de crisis zijn navenant. Waarom zouden Grieken bijvoorbeeld moeten betalen om het ziekenhuis binnen te mogen? Waarom wordt er overwogen eilanden of publieke stranden te privatiseren? En dat gebeurt terwijl een klein aantal kapitalisten munt uit het failliet van het land probeert te slaan; terwijl andere kapitalisten dan weer van de asociale besparingen hopen te profiteren om hun winsten op te trekken.

Ook in België zien we stilaan de gevolgen van een crisis en het asociale beleid dat politici eraan koppelen. We spreken nog niet eens over wat eraan zal komen eenmaal een federale regering op poten staat. De Actief Linkse Studenten, en bij uitbreiding de LSP, bereidt zich daarop voor. We willen vechten voor socialistische anticrisismaatregelen die arbeiders en jongeren kunnen wapenen en het vertrouwen kunnen geven nog verder te gaan. Want wij koppelen deze maatregelen aan het socialisme, een revolutionaire omvorming van deze maatschappij.

Achteraf hebben we met een vrij grote groep de discussies op café voort gezet. We raden iedereen die door de meeting geënthousiasmeerd werd aan om zich bij ons aan te sluiten. Ook geïnteresseerden kunnen bij ons terecht met hun vragen of opmerkingen. Deze debatten en discussies zijn cruciaal, maar daarnaast willen we ook iedereen kunnen mobiliseren om de conclusies van deze debatten in betogingen en protesten uit te testen.