ALS brengt 71 Antwerpse jongeren bijeen voor discussie over marxisme

In de campagne naar de startmeeting van de Actief Linkse Studenten in Antwerpen merkten onze jonge militanten al op dat er een grote openheid is voor discussie over een alternatief op het kapitalisme. Er werd dan ook verwacht dat onze startmeeting meer aanwezigen zou tellen dan voorgaande jaren, maar niet dat het er bijna drie keer zoveel zouden zijn. Vorig jaar hadden we een 25-tal aanwezigen, nu waren het er 71.

De meeting werd geopend door Donna Litzou van onze Griekse zusterorganisatie. Zij bracht een levendig verslag van de strijd tegen de besparingen in Griekenland. Ze ging in op de omvang van het ongenoegen tegenover de enorme besparingen, maar ook op de problemen waarop het verzet botst. Na 11 algemene stakingen en na massale betogingen en bezettingsacties op pleinen en aan universiteiten, stelt de vraag hoe de beweging tot een overwinning kan komen. Daartoe zal het noodzakelijk zijn om de bevolking te organiseren en richting te geven met een programma dat beantwoordt aan de huidige situatie: niet betaling van de schulden, nationalisatie van de sleutelsectoren van de economie onder arbeiderscontrole,… Er is een socialistisch antwoord op de kapitalistische crisis nodig.

Jonas van ALS-Antwerpen schetste de achtergrond van de huidige crisis en legde uit hoe de overproductiecrisis van het kapitalisme zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Het kapitalisme komt niet in de problemen omdat het niet in staat is om voldoende te produceren, integendeel zijn er overschotten en moeten de kapitalisten creatief zoeken naar methoden om enerzijds de werkenden minder te betalen en anderzijds hun producten wel verkocht te krijgen. Dat heeft de afgelopen decennia geleid tot een nooit geziene opmars van de financiële sector. In de plaats van winsten te boeken met productie, werd alles gezet op speculatie en het kopen en duurder verkopen van lucht. Nu is de zeepbel gebarsten en hebben de kapitalisten geen antwoord op de crisis van hun systeem. Ze willen ons laten opdraaien voor de crisis, denk maar aan de overheidsgarantie voor Dexia en de ‘nationalisatie’ van de Belgische tak ervan.

Een echt antwoord hebben socialisten wel, stelde de laatste spreker. Dat was Mathias, de voorzitter van ALS-Antwerpen. Marxisten analyseren niet alleen de crisis van het kapitalisme, ze hebben er ook een antwoord op: socialisme. Een socialistisch alternatief gaat uit van de aanwezige talenten en mogelijkheden, maar wil die niet richten op de winsten van een kleine minderheid. Dat stompt de werkende bevolking af en het leidt bovendien tot de waanzinnige situatie dat werkenden pillen moeten nemen om het werkritme aan te kunnen, terwijl in Spanje bijna de helft van de jongeren zonder werk zit. Socialisten gaan uit van een systeem waarin de productie op democratische wijze wordt gepland door verkozen vertegenwoordigers die de controle en het beheer in handen nemen. Dat is de enige manier om toe te laten dat de het bestaande potentieel wordt gebruikt met het oog op de behoeften en de noden van de meerderheid van de bevolking.

Opvallend was dat er in de discussie niemand tussenkwam om het systeem te verdedigen. Dat het kapitalisme niet werkt en dat er een alternatief nodig is, wordt breed gedeeld. Wel waren er vragen over hoe misbruik onder het socialisme kan worden vermeden, of de mens niet sowieso egoïstisch is of nog waarom het openbaar vervoer niet meteen gratis wordt gemaakt voor iedereen. De discussie smaakte naar meer. Volgende week organiseren de Antwerpse Actief Linkse Studenten een ALS-café met ruimte voor discussie en mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen. Ook opvallend was het internationale karakter van de bijeenkomst met naast de Griekse spreekster ook jongeren met Afghaanse, Duitse of Marokkaanse roots alsook twee LSP-militanten van Tamilafkomst.

Op 3 november is er een nieuwe ALS-meeting over Chili, zowel de massale studentenbeweging vandaag als wat er in 1973 gebeurde met de coup van Pinochet. Daarbij wordt gesproken door een ALS’er van Chileense afkomst en een activist van Colectivo Zudako, een collectief van Latijns-Amerikanen in Antwerpen.

Hieronder enkele foto’s door Laurent.