Occupy aan de universiteiten

Op de internationale dag van de student (17 november) waren er in verschillende steden acties onder de noemer Occupy University. Dat was het geval in Brussel, Antwerpen, Gent en Leuven. Het initiatief hiertoe kwam van de Actief Linkse Studenten. We wilden de internationale Occupybeweging koppelen aan de situatie in het hoger onderwijs. Op hetzelfde ogenblik waren er in Spanje grote betogingen met duizenden deelnemers.

In Griekenland, Spanje, de VS en elders wordt het onderwijs hard geraakt door de besparingen. In ons land is het nog niet zo ver, maar de aanhoudende onderfinanciering leidt tot enorme problemen en het ziet er niet naar uit dat er de komende periode meer publieke middelen zullen zijn. De nadruk ligt steeds meer op het aantrekken van andere middelen, er is een sluipende privatisering van het onderwijs.

Aan de ULB deden we samen met de FGTB-studenten een oproep. Er waren een 60-tal studenten die verzamelden voor de unief om er te discussiëren over de bewegingen in Griekenland, Spanje en Chili (met een getuigenis van de beweging in Chili) alsook over het vervolg van de beweging aan de ULB. Jammer genoeg kwam er ondanks onze voorstellen geen concrete actie uit de bus. In Gent waren er een 50-tal studenten bijeengekomen voor een discussie. Er was ook een actie op een middelbare school (Wispelberg) met een 15-tal deelnemers.

In Antwerpen en Leuven ging het om beperktere acties met telkens een 20-tal studenten. In Leuven was er een goede discussie met uitwisselingsstudenten uit Griekenland en Spanje over de crisis van het kapitalisme en de noodzaak van strijd voor een andere samenleving. In Leuven was er discussie over het verdelen van politiek materiaal, een deelnemer van Occupy Leuven probeerde dit zelfs fysiek af te dwingen. Het is spijtig dat hij dacht dat het “democratisch” was om een eenheidsdenken op te leggen in de beweging. In de algemene vergadering heeft hij zich verontschuldigd voor zijn gewelddadige methode.

Zoals verwacht was de deelname aan de acties beperkt, maar het vormt wel een goed begin. We willen de studentenbeweging opbouwen waarbij diversiteit en meningsverschillen gerespecteerd worden maar waarbij samen in actie kan worden gegaan tegen iedere vorm van besparingen. Dat zal de komende jaren bittere noodzaak zijn.