Occupy University in Gent

Op de internationale dag van de student (donderdag 17 november) verzamelden een 50-tal studenten aan het rectoraat van de universiteit van Gent om deel te nemen aan de Occupy-University actie waartoe het initiatief genomen werd door de Actief Linkse Studenten.

 

Hiermee willen we onze onvrede uiten over de sluimerende besparingen die zich al sinds decennia in het Belgisch onderwijs voordoen. Het aantal studenten is de afgelopen twintig jaar sterk toegenomen, maar de overheidsfinanciering helemaal niet. Dit leidt tot minder middelen om meer studenten te onderwijzen wat de kwaliteit en de toegankelijkheid van ons onderwijs ondermijnt. Tegelijkertijd willen we ons verzet uitdrukken tegen eventuele verdere besparingen en drastische verhogingen van de inschrijvingsgelden eenmaal er in België een nieuwe regering is die ook bij ons massabesparingen wilt doorvoeren.

Na een korte strijdbare en opgemerkte betoging doorheen de Sint-Pietersnieuwsstraat kwamen we aan de Blandijn waar we met een 30-tal naar binnen gingen om in de inkomhal een algemene vergadering te houden. Tegen het einde groeide dit aan tot een 40-tal nadat sommige passanten zich bij de vergadering hadden aangesloten. In het begin waren het vooral ALS’ers die het woord namen, maar na enkele minuten groeide dit al snel uit tot een spontane discussie onder alle aanwezigen. De thema’s die sterk aan bod kwamen waren welk alternatief op de huidige kapitalistische crisis (reguleren? socialisme?) en wetenschappelijk onderzoek en de nefaste gevolgen van de privéfinanciering van de universiteiten hierop.

Al bij al was het een geslaagde actie en zeker de vergadering achteraf kon gesmaakt worden.