Staking op school

Maandagochtend trokken we met enkele scholieren van het Atheneum Charles Janssens, een school in Elsene (Brussel), vanaf 7u30 naar de schoolpoorten. Daar discussieerden we met iedereen die naar school kwam. Er werden ook enkele slogans geroepen. Naast de actie van de scholieren was er ook een stakingspost van leraars. Op een bepaald ogenblik stonden er tot 30 scholieren piket aan de school. We voerden actie tot ’s middags. Daarna gingen we ons even opwarmen om nadien mee te doen met de vakbondsactie aan de Beurs om 14u. We bleven daar met een tiental scholieren tot op het einde. Voor ons was de actie geslaagd, er was een bereidheid onder jongeren om mee actie te voeren en in verzet te gaan tegen de besparingen. Arbeiders en studenten: solidariteit! We publiceren ook een video en enkele foto’s.