Actie tegen de prijsverhogingen van de MIVB in Brussel

Op woensdag 1 februari werden nieuwe tarieven van kracht bij de MIVB, het Brusselse openbaar vervoer. Een twintigtal reizigers verzamelden voor de ingang van het metrostation St Gillis Voorplein om daar te protesteren tegen de prijsverhogingen. De actie werd gesteund door LSP en ALS.

De nieuwe prijsverhogingen gaan gepaard met besparingen door de Brusselse regering onder leiding van Picqué (PS). Dit is een nieuwe en schandalige poging om de besparingen af te wentelen op de kap van de gebruikers en het personeel.

In het voorstel wordt 5 miljoen euro bespaard op de lonen. De regering Di Rupo en de regionale regering Picqué willen de crisis laten betalen door de werkenden, jongeren en hun gezinnen. De nationale besparingsmaatregelen gaan daarbij gepaard met regionale en gemeentelijke maatregelen.

Daarbij liggen alle sociale verworvenheden en openbare diensten onder vuur. “Ze lenen aan de banken tegen een nultarief en zeggen ons vervolgens dat er geen alternatief is en dat we nu eenmaal moeten besparen”, stelde een voorbijganger.

We verdeelden een pamflet aan de voorbijgangers. We willen verder campagne voeren voor gratis en degelijk openbaar vervoer. Daarbij pleiten we ook voor solidariteit tussen gebruikers en personeel. Het is niet aan ons om hun crisis te betalen!