Ook in Brussel actie tegen ACTA

Zaterdag was er ook in Brussel een actie tegen het ACTA-verdrag dat het internet aan banden wil leggen. Op dezelfde dag waren er internationaal tal van acties. In Brussel kwamen meer dan 200 mensen bijeen aan de beurs (en dit ondanks de kou). De actievoerders protesteren tegen het feit dat in naam van het intellectuele eigendomsrecht de mogelijkheden van het internet wil beperken.

Het verdrag is gericht tegen het namaken van producten alsook ter bescherming van de auteursrechten. In werkelijkheid is het een nieuw middel van de 1% om hun winsten te garanderen.

Deze nieuwe regels zullen het gemakkelijker maken om inzage in onze persoonlijke gegevens te krijgen alsook om het internet aan banden te leggen. Het verdrag is onderdeel van een kruistocht tegen illegale downloads en voor het afdwingen van de auteursrechten. Daarbij gaat het echter niet om de bescherming van de belangen van de artiesten, maar wel degelijk van de producenten.

Het wordt nog erger als je weet dat ook generische medicijnen onder de wetgeving van ACTA kunnen vallen. Deze generische versies worden beschouwd als onrechtmatige namaakproducten. De aandeelhouders van de grote farmaceutische bedrijven kunnen zich opmaken voor extra winsten.

Het kapitalisme voert op alle vlakken een aanval uit om de sociale positie van de 1% van patroons, grote aandeelhouders en superrijken te beschermen. Onze verworvenheden worden onder vuur genomen om deze op te offeren op het altaar van het kapitalisme.

Tijdens de actie vroegen velen zich af welk soort actie nodig is om de situatie te keren en om de wereld te veranderen. Uiteraard zal een actie met 200 aanwezigen daartoe niet volstaan. Maar het is wel een uitdrukking van verzet dat we kunnen koppelen aan een breder verzet dat zich niet enkel tot ACTA beperkt. Het zal er op aankomen om verschillende onderdelen van woede en ongenoegen te bundelen in eengemaakt verzet tegen het huidige beleid.