Brussel. Politiegeweld tegen antifascisten

De Franstalige jongerenorganisaties KAJ (Jeunesses Ouvrières Chrétienne, JOC) en ABVV-Jongeren (Jeunes FGTB) hielden afgelopen zondag een optocht tegen de racistische mars georganiseerd door de Parti Populaire. De populistische reactionairen van de PP werden vervoegd door de neonazi’s van Nation. Ze wilden de recente heisa rond de rechtse extremistische groupuscule Sharia4Belgium aangrijpen om de volledige moslimgemeenschap van Brussel te stigmatiseren en om een boodschap van haat en verdeeldheid te brengen.

“De politie compleet uit de bocht”, titelde La Dernière Heure op maandagochtend. Het politiegeweld ging niet onopgemerkt voorbij. Actief Linkse Studenten en Blokbuster veroordelen het politiegeweld tegen de betogers. Daarbij vielen overigens enkele gewonden en tientallen antifascisten werden opgepakt. Het maakt eens te meer duidelijk waarom een campagne ‘stop repressie’ zoals de JOC deze voert nodig is.

 


 

Getuigenis door Kjel

17 juni 2012. Nadat de media wekenlang systematisch de aandacht vestigde op extreemrechts en alles wat daarmee te maken had, wou ik deelnemen aan de antifascistische betoging in Brussel. We verzamelden om 11u aan het Poelaertplein waar de boodschap duidelijk was: verzet tegen extreemrechts en tegen islamistische extremisten. Het doel was om deze boodschap te brengen tegenover de manifestatie van de Parti Populaire die daartoe de actieve steun van de neonazi’s van Nation kreeg.

De betoging van de PP werd gekenmerkt door racistische en islamofobe slogans. De politie reageerde daar niet op, ook niet op de meest verwerpelijke slogans. In de strijd tegen extreemrechts moeten we tegen alle vormen protesteren. De PP staat voor een autoritaire samenleving, net zoals Sharia4Belgium. Ze willen hun visie en hun reactionaire waarden opleggen, desnoods met geweld.

Voor de progressieve jongerenorganisaties, waaronder ook de onze, was het ondenkbaar dat de rechtse reactionairen van de PP en de neonazi’s van Nation zich zomaar konden manifesteren met als excuus dat ze ingingen tegen islamistische reactionairen. De politie en de stedelijke overheden waren een andere mening toegedaan. Terwijl we probeerden in de richting van de PP-optocht te gaan om daar onze mening te uiten, volgende een gewelddadige aanval waarbij een twintigtal agenten ons brutaal aanvielen.

Een van de coördinatoren van de Brusselse afdeling van de ABVV-Studenten moest naar het ziekenhuis nadat op zijn hoofd was geslagen door een agent. Een jongere van de KAJ had een hersenschudding en moet een week binnen blijven. Het optreden van de betogers stond totaal niet in verhouding tot het geweld van de politie. Het is schandalig dat de neofascistische militie Nation zomaar kon betogen en door een politiecordon werd begeleid tot aan het kruispunt aan de Troon. Zij mochten ongestoord en onder politiebegeleiding racistische slogans roepen en hun haatboodschap verspreiden.

Nadat we drie uur lang waren vastgehouden, liet de politie ons in groepjes van zeven vrij op diverse plaatsen in Brussel.