Brussel. Betoging tegen het politiegeweld

Gisteren kwamen zowat 300 mensen bijeen voor het Justitiepaleis in Brussel. Het ging om een actie van de Jeunesses Ouvrières Chrétiennes et de FGTB-Jeunes – de Franstalige tegenhangers van KAJ en ABVV-Jongeren. De actie was een protest tegen het politiegeweld op 17 juni. Toen hakten de ordediensten hard in op antifascisten die betoogden tegen de haatmars van de Parti Populaire en Nation in Molenbeek. De betoging gisteren verliep vreedzaam en trok naar de Matongewijk waar er de afgelopen maanden ook meermaals sprake was van politiegeweld.

De JOC en Jeunes FGTB hielden op 17 juni een betoging tegen de racistische optocht van de Parti Populaire. De vreedzame tegenbetoging kreeg te maken met bijzonder fel politiegeweld. De agressie van de politie was opvallend en leidde tot verschillende lichtgewonden en twee gewonden moesten naar de spoed worden afgevoerd. Ook enkele journalisten deelden in de klappen.

De reactionaire rechtse populisten van de PP werden vervoegd door de neonazi’s van de Franstalige groupuscule Nation. Die betoogden samen tegen de islamistische rechtse conservatievelingen van Sharia4Belgium, een klein groepje dat op onevenredig veel aandacht van de media kan rekenen. De PP en Nation wilden de aandacht voor het kleine groepje islamistische extremisten gebruiken om de volledige moslimgemeenschap in ons land te stigmatiseren en een boodschap van haat en verdeling te verspreiden. Het initiatief van JOC en Jeunes-FGTB was erop gericht om daartegen te protesteren. Ze spraken zich uit tegen zowel de racisten van PP en Nation als tegen de reactionaire integristen van Sharia4Belgium.

De dag na het politiegeweld titelde zelfs het dagblad ‘La Dernière Heure’ op haar voorpagina: ‘La police pète les plombs’ (vrij vertaald: ‘De politie volledig uit de bocht’). Terwijl de militanten van PP en Nation door de politie werden begeleid, kregen antiracisten met geweld af te rekenen. De Actief Linkse Studenten en Blokbuster spreken zich ten stelligste uit tegen dat politiegeweld en de arrestaties, ondermeer van onze militant Kjel.

Het geweld toonde nogmaals de noodzaak van de campagne ‘Stop repressie’ van de JOC. Het maakt ook duidelijk dat de ordediensten zich eerder tegen de antiracisten richten dan tegen de rechtse populisten en neonazi’s. Het persbericht van JOC en Jeunes-FGTB voor de actie van 27 juni stelde onder meer: “Het kapitalisme treft de arbeiders op volle kracht met werkloosheid, wanhoop en armoede die overal een opmars kennen. Het is duidelijk dat de crisis ook zal leiden tot meer en intensere sociale bewegingen. Naarmate de regering meer miserie in de wijken zaait, zal het ook beroep moeten doen op de ordediensten om in te gaan tegen het protest dat het oogst.”

Op de betoging van 27 juni droegen een aantal activisten helmen, dat was een symbolisch protest tegen de matrakslagen op 17 juni. Er waren enkele toespraken waarop de betogers, waaronder heel wat militanten van JOC en Jeunes-FGTB, een betoging hielden met slogans tegen racisme en politiegeweld.