Betoging: discriminatie werkt niet bij ons

De antiracistische organisatie Hand-in-Hand organiseerde begin jaren 1990 grote nationale antiracistische betogingen en liet zich de afgelopen jaren meermaals opvallen met campagnes zoals de ‘Zonder Haat Straat’. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen is er nu een campagne ‘Discriminatie werkt niet bij ons’, met onder meer een manifestatie in Antwerpen op 29 september.

De betoging van afgelopen zaterdag werd gesteund door een hele reeks organisaties. Vandaag is er geen brede antiracismebeweging zoals 20 jaar geleden, toen tienduizenden deelnamen aan de nationale betogingen van Hand-in-Hand. Maar toch nam de organisatie het initiatief om vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen te betogen. Met Blokbuster hebben we dat uiteraard gesteund. Er waren op de betoging ongeveer 500 deelnemers. Daaronder ook een delegatie van Blokbuster en Rood! Er waren ook delegaties/aanwezigen van andere partijen, van CD&V over SP.a en Groen tot PVDA.

Thema van de manifestatie was de strijd tegen de hoge werkloosheidscijfers onder migranten, onder meer als gevolg van discriminatie. Met de antiracistische campagne Blokbuster hanteren wij de slogan ‘Jobs, geen racisme’. Verdeeldheid en racisme vinden een vruchtbare voedingsbodem op een ondergrond van tekorten zoals werkloosheid. Deze tekorten zitten ingebakken in het kapitalistische systeem waar de enorme concentratie van rijkdom bij een kleine elite gepaard gaat met een opmars van sociale problemen bij de rest van de bevolking. Daar is georganiseerd verzet tegen nodig, de arbeidersbeweging moet hierin het voortouw nemen.

Griekenland vormt een waarschuwing. Nu er tijdelijk een pauze is in het georganiseerde arbeidersverzet tegen de gevolgen van de crisis en de electorale uitdrukking van dit verzet in de opmars van Syriza nog niet heeft gezorgd voor een heropleving van actieve strijd, ontstaat er ruimte voor fascistische groeperingen als Gouden Dageraad. De milities van die partij gaan over tot fysieke aanvallen en wijten de gevolgen van de crisis voor de gewone bevolking aan de aanwezigheid van migranten. De arbeidersbeweging kan de opmars en het geweld van Gouden Dageraad stoppen met een offensieve en georganiseerde strijd voor maatschappijverandering.

In maart 2013 zullen we met Blokbuster en ALS opnieuw betogen tegen de studenten van het Vlaams Belang. In die kringen kan Gouden Dageraad op heel wat steun rekenen. Help ons om de campagne tegen de lokale aanhangers van Gouden Dageraad te versterken!