Protest tegen eredoctoraat Lagarde (IMF)

Terwijl IMF-topvrouw Lagarde een eredoctoraat van de Leuvense universiteit kreeg, protesteerden de Actief Linkse Studenten aan het rectoraat. Het IMF staat voor een hard besparingsbeleid dat onze levensstandaard naar beneden trekt. Lagarde maakte van haar passage in ons land meteen gebruik om de indexering van de lonen (aanpassing van de lonen aan de stijgende prijzen) ‘voorbijgestreefd’ te noemen. Als we de gevolgen van het door het IMF opgelegde besparingsbeleid in Griekenland bekijken, dan zou je eerder denken dat het IMF voorbijgestreefd is… Maar neen, nu wil het IMF ook ons naar Griekse toestanden inzake levensstandaard leiden. De Actief Linkse Studenten stelden aan de Leuvense universiteit voor om een alternatief eredoctoraat te geven aan de strijdende arbeiders en jongeren in het zuiden van Europa.

> Artikel in Het Nieuwsblad