Gentse protestactie tegen GAS-boetes

De sneeuw en regen konden niet verhinderen dat een 150-tal Gentse jongeren gisteren op straat kwam om te protesteren tegen het asociale beleid van GAS-boetes. Het ongenoegen tegenover de willekeur van deze boetes die het falen van het gevoerde beleid moeten verdoezelen, is erg groot. Ook de stad Gent voelt deze druk en zag zich genoodzaakt om een officiële mededeling te verspreiden waarin het ‘antwoordt’ op de argumenten van TegenGAS. Deze campagne nodigt het stadsbestuur dan ook uit om het debat op een publieke wijze aan te gaan.