Betoging tegen Monsanto

Afgelopen zaterdag gaven ruim duizend mensen in Brussel gehoor aan de internationale oproep om te betogen tegen Monsanto, een grote multinational actief in de voedselindustrie. Het bedrijf staat bekend voor weinig koosjere praktijken op zowel commercieel, wetenschappelijk als politiek vlak. Het is een uitstekend model van het kapitalistische productiemodel waarbij alles moet wijken voor de onmiddellijke winsten, zelfs indien er gevaarlijke gevolgen aan verbonden zijn.

Monsanto heeft geen onbeschreven verleden. De multinational was betrokken bij verschillende schandalen, zoals de vergiftiging van een volledige stad door de productie van PCB, besmette melk die in grootwarenhuizen werd verkocht en besmet was na injectie van een ggo (genetisch gemanipuleerd organisme) in de melkkoeien of nog bodemvervuiling door grootschalig gebruik van onkruidverdelger van het bedrijf.

Er zijn tal van gekende schandalen als gevolg van de productie van ggo’s door Monsanto, maar het bedrijf kent ook tal van corruptieschandalen. Zo bevestigde een Canadese wetenschapster dat ze 2 miljoen dollar van het bedrijf kreeg om haar onderzoeksresultaten niet te publiceren.

Monsanto is slechts een voorbeeld van hoe het kapitalistische systeem functioneert. Er is massale productie met zo weinig mogelijk controle om zo snel mogelijk grote winsten te boeken. Als eventuele schadelijke gevolgen de winsten in de weg staan, worden die gewoon genegeerd. Als we het beleid van Monsanto in vraag stellen, moeten we het volledige systeem in vraag stellen. Vervuiling zal onder dit systeem blijven toenemen, de wereldleiders hebben er geen enkel antwoord op. De belangen van de meerderheid van de bevolking zijn voor hen niet van tel.

Om het probleem van ggo’s en bedrijven als Monsanto aan te pakken, moeten we ons dus tegen het kapitalisme richten. Dat is de enige mogelijkheid om een verder afglijden naar barbarij te stoppen. Wij staan voor een socialistisch alternatief op het kapitalisme. Socialisten staan voor een andere productiewijze die wel afgestemd is op de reële belangen en behoeften van de meerderheid van de bevolking. Door de sleutelsectoren van de economie te nationaliseren onder democratische arbeiderscontrole en door de economie en de productie te plannen is het mogelijk om de ecologische impact te beperken door verspilling uit te schakelen. Er zijn tal van voordelen aan verbonden: meer gelijkheid voor de bevolking en een kleinere ecologische voetafdruk. Om dit te bereiken, is strijd nodig. We moeten ons organiseren en doorheen acties als betogingen, stakingen,… een krachtsverhouding uitbouwen waarmee we niet alleen Monsanto en co bestrijden, maar het volledige kapitalistische systeem.

Verslag door Antoine (ALS-Brussel). Meer foto’s: wake-up-bruxelles.com