Levendige betoging tegen GAS-boetes

De betoging tegen de GAS-boetes trok een 2.000-tal betogers uit diverse hoeken. Het waren vooral jongeren die op straat kwamen om te protesteren tegen de willekeur en repressie van de GAS-boetes. Het initiatief kwam van TegenGAS en het platform Stop SAC en werd ondersteund door tientallen organisaties. De levendige betoging toonde het enorme potentieel van verzet tegen de oprukkende repressie.

De afgelopen weken kwamen er met de regelmaat van de klok nieuwe voorbeelden van GAS-waanzin in de media. Van een papiertje dat in een vuilnisbak werd weggegooid tot een hond die niet aan de lijn in een park werd gehouden. De voorbeelden stapelen zich op en de pogingen van de gevestigde politici om de meest absurde elementen eruit te halen, kunnen amper verbergen dat het hele systeem van de GAS-boetes op willekeur is gestoeld.

Onder jongeren, maar ook onder andere lagen van de bevolking, is er dan ook een terechte woede. Als dit soort maatregelen kan passeren, wordt telkens een stap verder gegaan. Het wordt jongeren stilaan verboden om jong te zijn. Ook al wie het aandurft om te protesteren, wordt onder handen gepakt. GAS-boetes tegen protest zijn geen uitzondering meer en indien de GAS-boetes niet volstaan, wordt nog een stap verder gegaan. Denk maar aan de brutale aanpak van de Afghaanse betogers in Brussel vorige week.

De betoging van zaterdag gaf een stem aan het verzet tegen willekeur en repressie. Wij hebben sterk ingezet op deze betoging, we lagen aan de basis van het initiatief TegenGAS en trokken aan de kar om een breed platform van organisaties mee te krijgen. Op de betoging vormden we vooraan een gezamenlijk blok met een reeks partners, waaronder de JOC (Franstalige tegenhanger van KAJ), ACV-Jongeren en ABVV-Jongeren. Het was een levendig blok waar een enorme energie van uitging, de slogans tegen de GAS-boetes weerklonken bijzonder luid. Zowat alle gevestigde media merkten dan ook op dat het om een “luidruchtige betoging” ging. Vooralsnog staan daar geen GAS-boetes op.

In de betoging liepen heel wat militanten van linkse organisaties op. Er waren naast activisten van LSP ook andere partijen vertegenwoordigd met een grote delegatie van PVDA/Comac en ook enkele vlaggen van Groen en Ecolo, ook al is Groen op lokaal vlak mee verantwoordelijk voor het opleggen van GAS-boetes (in Mechelen bijvoorbeeld – een stad die op het GAS-front met het broodje op de kerktrappen in de media kwam – zitten de groenen mee in de meerderheid). Een klein groepje militanten van Taal Aktiekomitee (TAK), waaronder Voorpost-militanten, werd uit de betoging gehouden. Wat extreemrechts of wie samen met extreemrechts opstapt in een betoging tegen repressie en het asociale beleid te zoeken heeft, is ons immers niet duidelijk.

De betoging sloot af voor de gebouwen van de stad Brussel om burgemeester Thielemans een duidelijke boodschap te geven: hou deze gemeente GAS-vrij. Ook in andere gemeenten worden nu initiatieven opgezet om te eisen dat ze GAS-vrij zouden worden. Op 25 november wordt daar in Gent een actie voor gehouden aan de gemeenteraad. Na het succes van deze betoging is het duidelijk dat we verder in actie zullen gaan tegen de GAS-boetes en iedere vorm van willekeurige repressie.

 

  • Media over de betoging
  • Foto’s door Liesbeth
  • Foto’s door Jean-Marie
  • Foto’s door Geert