Europese Top botst op breed protest

Het Europese besparingsbeleid richt onder diverse groepen van de bevolking sociale drama’s aan. Dat heeft geleid tot een opmerkelijke alliantie van syndicalisten, politieke militanten en melkveehouders. Gisteren voerden die samen actie in Brussel. Het werd geen traditionele wandeling, er werden enkele kruispunten bezet. Om de EU-top en het besparingsbeleid te stoppen, volstond dit niet. Maar het was wel een actie die naar meer smaakt.

Op vijf plaatsen in Brussel werden blokkades opgeworpen. Overal waren er enkele tientallen tot enkele honderden aanwezigen uit diverse hoek. Er waren afspraken over wie welke blokkade in handen zou nemen, maar op de meeste blokkades was er een gevarieerd publiek met rode en groene syndicalisten, radicale jongeren, melkveeproducenten en leden van NGO’s en andere verenigingen.

Met in totaal ongeveer 2.000 aanwezigen was de opkomst niet slecht, maar uiteraard volstaat dat niet om Brussel effectief volledig plat te leggen. Maar voor een donderdagochtend en met een syndicale aanwezigheid die grotendeels tot enkele centrales vooral uit Brussel beperkt bleef (ACOD LRB en CNE vielen op) is dat een goede aanwezigheid. Het feit dat er blokkades werden gehouden zorgde ongetwijfeld voor een grotere mobilisatie. En het versterkte ook de eenheid tussen syndicalisten, jongeren en melkveeproducenten.

Met LSP hadden we enkele tientallen militanten op de blokkades en op de betoging die de verschillende acties uiteindelijk bijeen bracht. Wij zijn enthousiast over het feit dat wordt nagedacht over hoe we de EU-top en het Europese besparingsbeleid effectief kunnen blokkeren. Dat zal de uitbouw van een krachtsverhouding vereisen, waarbij er nood is aan een actieplan waarmee we onze strijd organiseren en uitbreiden. Daartoe is er nood aan strijdbare vakbonden. Tegelijk moeten we werken aan een politiek programma, een alternatief op het neoliberale besparingsbeleid dat door alle gevestigde politici wordt verdedigd. Wij zien dat alternatief als een democratisch socialistische samenleving.

Met deze boodschap kwamen wij tussen op de betoging. We verdeelden honderden exemplaren van ons pamflet en verkochten ook onze krant waarin dieper wordt ingegaan op de economische, sociale en politieke crisis in Europa (zie dit artikel).

De acties hebben de EU-top niet kunnen stoppen. In hun goed beschermde bunkers kwam de Europese top samen om te bespreken hoe ze ons verder laten betalen voor de crisis van hun systeem. De afkeer tegen dat beleid neemt toe, het zal erop aankomen om het effectief te organiseren. We hopen dat de acties navolging zullen krijgen in de komende maanden zodat het enorme ongenoegen tegenover de gevolgen van het besparingsbeleid een uitdrukking vindt in efficiënte acties en discussies over een alternatief en hoe dat kan bereikt worden.

Nog een laatste element: op het einde van de actie werden enkele tientallen jongeren opgepakt door de politie. We veroordelen dit optreden van de ordediensten en de repressie waarmee op sociaal protest wordt geantwoord.

 


Verslagen

  • Foto’s van de blokkade aan de Botanique
  • Foto’s van de blokkade aan de Oudergemselaan
  • Foto’s van enkele blokkades en de betoging
  • Fotoreportage van Collectif Krasnyi

Meer info

  • LSP-pamflet
  • Economische, sociale en politieke crisis in Europa
  • Artikel over het Europese besparingsverdrag
  • Europarlementslid Paul Murphy over het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS (in het Engels)