Protest tegen repressie in Rusland

Gisterenmiddag kwamen enkele tientallen mensen bijeen in de Europese buurt van Brussel. Er werd geprotesteerd in solidariteit met bewegingen die in Rusland ingaan tegen de repressieve wetten die Poetin erdoor heeft geduwd. Het gaat onder meer om de homofobe wetten en de wet over ‘buitenlandse agenten’ (zie dit artikel). De actie ging uit van NGO’s en verenigingen die opkomen voor LGBTQI-rechten.

Verslag door Stephane P. Foto’s door Tanja

We namen aan de actie deel met enkele leden van LSP en ALS. Met de kameraden van SAP en JAC verdeelden we een gezamenlijk pamflet dat goed werd ontvangen. Op onze protestborden hadden we slogans als ‘LGBTI, migrants and workers, unite against division. For social and democratic rights’. Met de erg mediagenieke en controversiële context van de Olympische Winterspelen van Sotchi was de mediabelangstelling voor het protest bijzonder groot.

Heel wat NGO’s die de actie organiseerden, zoals de Liga voor de Mensenrechten of het International Partnership for Human Rights, alsook veel holebi-organisaties stellen dat we druk moeten zetten op de Europese leiders om Poetin ervan te overtuigen dat die homofobe en repressieve wetten weg moeten. Het Europese establishment weet echter heel goed wat er in Rusland gebeurt en bovendien is het ook in het westen niet allemaal rozengeur en maneschijn…

In Spanje voert de regering van Rajoy een wet in die abortus illegaal maakt en tal van vrouwen tot onveilige abortussen zal dwingen, met alle risico’s voor hun gezondheid en soms hun leven die daarmee gepaard gaan. In Parijs was er afgelopen zondag een optocht van het collectief ‘Dag van de woede’ waarbij de haat tegenover homo’s, vreemdelingen of de vrije keuze van vrouwen werd uitgeschreeuwd. De nieuwe Hongaarse grondwet is door het aartsconservatieve bewind van premier Victor Orban zodanig opgesteld dat de homofobie ervan afdruipt. Er staan verwijzingen in naar de christelijke traditie van het land en het traditionele gezin. Het huwelijk wordt in de grondwet omschreven als de “meest natuurlijke basiseenheid tussen een vrouw en een man, het is het fundament van de familie.”

Ook in ons land zijn er nog problemen. Zo is er de wet van 2007 waardoor transgenders in de psychiatrie kunnen belanden of zelfs gedwongen gesteriliseerd als ze hun geslacht willen veranderen op hun identiteitspapieren. Er zijn iedere dag migranten die het land worden uitgezet. Tijdens de protestactie aan het rondpunt Schuman passeerde er een actie van Afghaanse mensen-zonder-papieren. De trojka werpt de Griekse bevolking in de miserie waardoor een derde van de bevolking geen sociale bescherming meer geniet. Neen, Europa is geen toonbeeld van vrijheid en democratie.

De LGBTQI-beweging moet opnieuw aansluiten bij de traditie van Stonewall van 1969, het begin van de bevrijdingsstrijd van homo’s en lesbiennes. We moeten breken met de politieke partijen van het Europese establishment dat wel rechten toekent maar die ook terug intrekt zodra het mogelijk is. Er is nood aan een strijdbare benadering op basis van nauwe banden met arbeidersorganisaties (vakbonden, linkse partijen) en anderen die tegen het systeem strijden. De vooroordelen die eigen zijn aan het kapitalisme kunnen anders ook in bepaalde holebigroepen ingang vinden waardoor er een openheid is voor racisme, islamofobie of seksisme. Het kapitalisme verdeelt de werkenden op alle mogelijke manieren. De LGBT-werking van LSP heeft als doel om een socialistisch programma naar voor te brengen waarmee we verenigen in de strijd voor een andere samenleving.