500 jongeren betogen in Gent tegen onderwijsbesparingen

  • Nieuwe scholieren- en studentenbetoging bevestigt het grote potentieel voor beweging tegen besparingen in onderwijs.
  • Gentse scholieren kiezen voor nieuwe acties in Gentse scholen.

Deze middag betoogden 500 Gentse scholieren en studenten tegen de geplande verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs.

De betoging kwam er op het initiatief van het Gentse scholierenactiecomité dat al op initiatief van Actief Linkse Studenten en Scholieren een eerste actie organiseerde op 10 september en een zitactie op 23 september. De betoging kreeg de steun van het studentenactiecomité. De actie vandaag maakt opnieuw duidelijk dat scholieren en studenten zich niet neerleggen bij de aanvallen op hun toekomst. De algemene vergadering van scholieren besloot na de betoging om te bouwen aan een scholierzitstaking op 22 oktober, de laatste woensdag voor de herfstvakantie.

Louis, scholier uit het Sint Lucas, zei:

Overal rond mij merk ik dat mensen kwaad zijn. Maar dat alleen is niet genoeg. De besparingen stoppen is maar mogelijk als we ons verder organiseren en scholieren, studenten, personeel en ouders samen massaal in actie gaan. Daarom ben ik voorstander om een zitstaking te doen op 22 oktober.”

De algemene vergadering besloot ook om mee de studenten betoging van 29 oktober te ondersteunen.

Koerian, woordvoerder van de Actief Linkse Studenten/Scholieren (ALS), zei:

Besparen is iets voor iedereen, volgens de federale regering. Alleen rijk zijn doet men nog alleen. Opa moet werken tot aan zijn dood maar zijn kleinkinderen staan op de werkloosheid. De bedrijven eisen gediplomeerde werkkrachten, maar wij en onze ouders moeten er wel voor betalen. De regering zegt dat ze bespaart om onze toekomst veilig te stellen, maar wat ze ons voorschotelt, is een egoïstische maatschappij waarin alleen een elite een zorgeloze toekomst kan genieten. Wij willen een andere maatschappij en we zijn bereid daar voor te vechten ook!”

Op de betoging waren er heel wat scholieren, maar ook studenten. De Actief Linkse Studenten en Scholieren voerden de voorbije maand intensief campagne om een bredere scholieren- en studentenbeweging van onderuit op te bouwen. We werden op deze actie ook vervoegd door leden van de studentenraad en van Comac. Na afloop van de strijdbare betoging door de studentenbetoging werd een algemene vergadering gehouden om over volgende stappen in de beweging te discussiëren. Daarbij kon iedereen het woord nemen, wat heel wat scholieren en studenten ook effectief deden. Opmerkelijk daarbij was het feit dat de nieuwe aankondigingen van federale aanvallen, onder meer op de pensioenleeftijd, de woede verder doen toenemen. Het jongerenprotest kan de toon de zetten voor een dynamisch, levendig en sterk verzet tegen alle besparingen. De komende weken zullen de scholieren en studenten aan nieuwe acties bouwen.