Leuvense ALS in campagne

Op maandag 3 november heeft de ALS tijdens de middag samen met personeelsleden van LBC actie gevoerd aan het Leuvense studentenrestaurant Alma 2. We voerden campagne voor zowel de Leuvense fakkeltocht tegen de besparingen in het hoger onderwijs (op 5 november) als de grote vakbondsbetoging van donderdag 6 november. Met ALS blijven we beklemtonen dat arbeiders en jongeren samen de strijd moeten aangaan tegen de sociale kaalslag van de regering. We kijken ernaar uit om ook in de toekomst met vakbondsmilitanten actie te voeren en we willen onze bijdrag” doen een beweging van verzet op te bouwen.
leuven