Antifascisten mobiliseren tegen extreemrechts in Gent

Volgens de politie waren er donderdagavond in Gent een honderdtal extreemrechtse betogers op een haatmars georganiseerd door NSV (Nationalistische Studentenvereniging). Het aandeel neonazi’s, onder meer van Nation en Autonome Nationalisten, was groter dan andere jaren, al was het maar omdat er een pak minder NSV-betogers waren. De studentenwerking van het Vlaams Belang zit al even in de verdrukking, onder meer door concurrentie van andere rechtse en extreemrechtse groepen zoals KVHV. Bovendien is hetzelfde publiek dat NSV wil mobiliseren vorige week al naar Antwerpen getrokken voor de verboden Pegida betoging. De NSV-betoging was alleszins historisch klein.

Elders in de stad betoogden wij met een strijdbare groep jongeren en syndicalisten. Met 400 aanwezigen was de antifascistische betoging opnieuw een pak groter, zelfs indien onze mobilisatie onder druk stond door de onbekendheid van NSV. Dat het nodig is om actief te strijden tegen extreemrechts werd de afgelopen weken nog duidelijk met verschillende pogingen van extreemrechts om links te intimideren, onder meer door een linkse meeting aan de Gentse universiteit te verhinderen. Eerder waren er ook acties tegen syndicalisten. En ook de pogingen om Pegida Vlaanderen op te zetten naar het model van de Duitse antimigrantenbeweging moeten beantwoord worden.

Indien Pegida in Duitsland inmiddels versplintert, is dit in de eerste plaats toe te schrijven aan de druk van de grote tegenacties. Hierdoor kan Pegida niet langer in het offensief gaan tegenover migranten, maar komt de beweging in een defensieve positie terecht waarbij interne tegenstellingen sterker in de verf worden gezet. Het zal er bij ons op aankomen om de pogingen om Pegida op te zetten van bij het begin met massaal protest te beantwoorden. Dat de Antwerpse verboden actie van Pegida zonder grote tegenactie plaatsvond, was geen goede zaak. Op 13 april wil Pegida in Gent betogen en is er volgens ons nood aan een sterke tegenmobilisatie.

Met de anti-NSV betoging is een goede aanzet hiervoor gegeven. Het was een erg jonge betoging aangevuld met strijdbare syndicalisten. Er waren verschillende politieke organisaties. Actief Linkse Studenten en Blokbuster waren als initiatiefnemers sterk vertegenwoordigd, maar er waren ook andere groepen zoals JOC, People help People, Comac, anarchisten en anderen. Met zowel Nederlandstaligen als Franstaligen, migranten als ‘autochtonen’ en jongeren en ouderen was het een gemengde betoging, samen sterk! ALS en Blokbuster bedanken iedereen die naar de betoging heeft gemobiliseerd of de actie ondersteunde.

De betogers riepen slogans tegen haat en terreur, voor solidariteit. Er weerklonken ook slogans tegen Pegida en op het einde werd opgeroepen om te mobiliseren naar een actie tegen Pegida op 13 april. Tenslotte werd ook verwezen naar de strijd tegen het besparingsbeleid van de rechtse regering, een beleid dat gepaard gaat met het creëren of versterken van verdeeldheid onder de werkende bevolking, uitkeringstrekkers en jongeren. Zo wil rechts eengemaakt verzet tegen het asociale beleid vermijden of ondermijnen. Het zijn nochtans niet de migranten die de crisis veroorzaakten, maar wel de speculanten en bankiers. De terreurdreiging zal evenmin verminderen door alle migranten of moslims in een verdomhoekje te plaatsen.

Een systeem in crisis leidt tot sociale problemen, enkel een sociaal alternatief kan daar antwoorden op bieden. Zoals de 50 jaar geleden vermoorde Malcolm X al stelde: ‘You can’t have capitalism without racism’. De strijd tegen racisme is onlosmakelijk verbonden met de strijd tegen kapitalisme. Werk met ons mee aan een socialistisch alternatief, voor een samenleving waarin de noden en behoeften van de meerderheid van de bevolking centraal staan in plaats van de winsten van een handvol superrijken.