Staking openbare diensten. VUB: grootste piket in 30 jaar

vubAan de VUB stond een opmerkelijk piket. Met een zestigtal aanwezigen was dit het grootste piket aan de VUB in 30 jaar. Tijdens de informatiecampagne bleek reeds een grote passieve steun voor de vakbonden. De delegatie van ABVV VUB probeert dit om te zetten in een actieve kracht.

Door de besparingen zijn bij de Vlaamse overheid al meer dan 1.000 jobs verloren gegaan. Dat is een sociaal bloedbad georganiseerd door de overheid. We mogen ons immers niet neerleggen bij de besparingen. De regering moet gedwongen worden om te investeren in hogescholen en universiteiten, zoniet zullen nog besparingen volgen.

Op het piket waren er een 10-tal leden van de Algemene Centrale, personeelsleden van de schoonmaakfirma ISS. Daar werd meegestaakt en uit solidariteit werd het piket versterkt. Het personeel van ISS is blij dat de syndicale delegatie aan de VUB kon afdwingen dat de vakbonden van de onderaannemers betrokken worden bij elk dossier van de VUB dat betrekking heeft op onderaannemers. Daarover stond recent een artikel in Tribune. Ook is het personeel van ISS blij dat het bedrijf volgens het contract met de VUB betaald wordt aan de hand van het aantal gepresteerde uren en niet met een vaste som. Hierdoor kan de arbeidsdruk binnen de perken blijven.

Verder werd het piket versterkt door een 10-tal studenten van Comac, Vonk en ALS. De delegatie van de VUB had progressieve studentenorganisaties opgeroepen om deel te nemen aan het piket.

Het succes van de actie bleek uit de rust die op de campus heerstte, de meeste lessen gingen niet door. Het actieve en strijdbare piket kon ook op wat mediabelangstelling rekenen.