‘Refugees welcome’: meer dan 20.000 betogers tonen andere onderstroom, die van de solidariteit

refugeewelcome2
Wekenlang werden we door zowat alle media gebombardeerd met berichten over de rampzalige vluchtelingencrisis en hoe dit onze welvaart zou bedreigen. Rechtse politici kwamen met allerhande asociale voorstellen, van de afbouw van de kinderbijslag tot het opleggen van verplichte gemeenschapsdienst (en dus het invoeren van ‘gratis’ werk). Op sociale media waren de racistische opmerkingen vaak een pak minder subtiel. Het bracht N-VA-voorzitter De Wever er al toe om zijn asociale voorstellen toe te schrijven aan de druk van de onderstroom in de publieke opinie. Zondag kwam een andere onderstroom op straat. En hoe! Met ruim 20.000 aanwezigen was de betoging opmerkelijk groot, een pak groter dan gelijk welke bijeenkomst van de politieke rechterzijde in dit land. Er waren gezinnen, heel veel jongeren, georganiseerden bij diverse NGO’s maar even goed bijzonder veel ongeorganiseerde jongeren, vakbondsleden, mensen-zonder-papieren, …

Verslag en fotoreportage door Liesbeth (Antwerpen)

De optocht was georganiseerd door een ‘burgerplatform’ van onder meer Dokters van de Wereld, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Amnesty International, … Er waren grote groepen vluchtelingen maar ook veel andere mensen die samen opstapten. Onder de slogans veel opschriften als “We are all humans” en “Refugees welcome”. Een opmerkelijk bordje: “Bart, today you are alone.” Qua antwoord op de rechtse retoriek over vluchtelingen kon deze betoging inderdaad tellen.

refugeewelcome1Het was interessant en motiverend om te zien hoeveel jongeren er waren met zelfgemaakte spandoeken en borden. Ook de Actief Linkse Studenten waren goed vertegenwoordigd. Ze trokken mee op met mensen-zonder-papieren, vakbondsleden, … De mensen-zonder-papieren voeren al langer actie, op 3 mei van dit jaar hielden ze nog een geslaagde betoging in Brussel en op 25 oktober volgt een nieuwe betoging.

De organisatoren leken een onderscheid te maken tussen nieuwe vluchtelingen en reeds aanwezige mensen-zonder-papieren. Ze stelden ook dat de optocht niet politiek was, zelfs het woord ‘betoging’ was te radicaal. Onder de aanwezigen werd vooral nadruk gelegd op wat ons verenigt en was er een besef dat we op het offensief van de rechterzijde ook een politiek antwoord moeten geven. Om tot fundamentele verandering te komen, moeten we samen strijden. Ook mensen van Belgische afkomst kennen steeds meer sociale problemen als gevolg van de besparingen. De regering probeert “de vluchtelingen” als zondebok te gebruiken, maar het is wel degelijk de rechtse regering die bespaart. De betoging van zondag biedt een sterk antwoord op de verdeel-en-heerspolitiek.

Iedereen wordt wel eens geconfronteerd met mensen-zonder-papieren. Kinderen en jongeren ontmoeten hen op school. In de horeca of de bouwsector werken ze vaak tegen erg lage lonen en slechte arbeidsvoorwaarden. En als het van de regering afhangt, worden de voorwaarden die bij zwartwerk opgelegd worden straks de algemene norm voor iedereen.

Mensen vluchten niet voor hun plezier. Doorgaans is dit het resultaat van oorlog en uitbuiting, waarvoor imperialistische krachten en multinationals verantwoordelijk zijn. Deze verantwoordelijken aanpakken, onder meer door hen te laten betalen voor de huidige vluchtelingencrisis, is noodzakelijk.

“Niemand heeft angst om de strijd te voeren”, stelde een Iraakse vluchteling. “We zijn samen en met veel. We hebben een perspectief, eisen en we hebben veel arbeidskracht en kennis om te delen.” Veel vluchtelingen willen een toekomst uitbouwen. Een systeem dat mensen die willen bouwen geen kansen biedt, is een falend systeem. Dit falen wordt aangetoond met de catastrofes in het Midden-Oosten na jaren van uitzichtloze oorlog, maar ook in het besparingsbeleid bij ons dat leidt tot een steeds grotere kloof tussen arm en rijk met alle bijhorende sociale problemen van dien. Het falen blijkt ook uit de vluchtelingencrisis. De jarenlange afbouw van de sociale sector maakt dat de komst van een groter aantal vluchtelingen naar ons land meteen leidt tot een humanitaire ramp. Dit is wat ons allemaal te wachten staat als ook de afbouw van de gezondheidszorg, onderwijs, … worden verder gezet.

Tegenover de rechtse politieke standpunten die vandaag dominant zijn in de media, moeten wij een alternatief van solidariteit en strijd voor een ander systeem stellen. De betoging van vandaag toonde het potentiëel om dat te doen.

Maandblad ‘De Linkse Socialist’ brengt in oktober een uitgebreid dossier over de vluchtelingencrisis met een antwoord op enkele vaak voorkomende argumenten (zoals ‘vluchtelingen pikken onze jobs in’, ‘we kunnen toch niet iedereen opvangen’, ‘wie gaat dat betalen?’, ‘wat kunnen wie eraan doen?’), een interview met Saïd van de coördinatie van mensen-zonder-papieren in Brussel, een interview met iemand die een inzamelactie voor vluchtelingen organiseerde in Luik en veel meer. Deze krant komt vrijdag van de drukker. Neem vandaag nog een abonnement als je het zeker in de je bus wil krijgen.

Betoging 'Refugees welcome' // Liesbeth