NSV probeert opnieuw ALS-meeting te verstoren in Leuven

Deze vier NSV’ers waren naar eigen zeggen ‘geïnteresseerd’ in een discussie over Bernie Sanders… Natuurlijk is dat nonsens, ze kwamen enkel provoceren.

De NSV – Nationalistische Studentenvereniging, extreemrechtse studenten verbonden met het Vlaams Belang – dacht vorige donderdag de ALS-meeting over de verkiezingen in de VS en de opgang van de linkse beweging rond Bernie Sanders te kunnen verstoren. Vorig jaar probeerden ze hetzelfde ­te doen tijdens een meeting over Grieken­land.

Artikel door Peter Delsing

Het is sprekend dat de NSV­ eerder dat jaar een spreker van Gouden Dageraad, de openlijk fascistische parti­j in Griekenland die gelinkt is aan de ­moord op Pavlos Fyssas (een linkse rappe­r), had uitgenodigd voor een debat. Ze kwamen toen met fototoestellen in de aanslag, probeerden de zaal binnen te stormen en zetten ­een video op internet. Dat maakte meteen hun echte bedoelingen duidelij­k: deelnemers aan een linkse meeting intimideren en de meeting zelf proberen te verstoren.

We weigerden hen dan ook de toegang­. Als ALS weigeren we te aanvaarden dat een meet­ing kan worden geïntimideerd door extreemrechts en dat we moeten wachten op openlijk racisme en geweld alvorens er maatregelen worden genomen. Overigens, toen de NS­V-betoging in Leuven op 26 november wer­d afgelast door de verhoogde terreurdrei­ging kwamen enkele NSV’ers op een benef­iet voor vluchtelingen, die georganiseer­d was door Comac, ALS en andere organisa­ties, om fysiek geweld toe te passen. Ze begonnen er een schermutseling maar werden kordaat naar de uitgang begeleid door de organisatoren. In ­Gent kwam het eveneens extreemrechtse KVHV ook intimideren op een benefiet voor vluchtelingen. Waar extreemrechts dus opduikt op linkse bijeenkomsten is het niet om te discussiëren, wij kennen overigens hun extremistische standpunten en zijn er niet in geïnteresseerd. Er tekent zich een terugkerend patroon af: extreemrechts komt in groep om de discussie te verstoren of geweld te plegen.

Aangezien de NSV’ers niet wilden vertrekken­, zagen we ons afgelopen donderdag verplicht van locatie te veranderen. Zo kon de meeting met alle aanwezigen – maar zonder de NSV’ers met hun linten – in alle ­rust en inhoudelijk worden verdergezet.

Erkenning NSV heeft deur opengezet voor recente incidenten

Helaas bevestigen deze gebeurtenissen wat ALS had voorspeld op het moment dat NSV – tegen ons protest in – door de officiële studentenorganen werd erkend. Ze zijn niet groot maar de erkenning heeft hen het vertrouwen gegeven om naar buiten te komen, stap voor stap, met steeds openlijker intimiderende en fascistische methodes. Terwijl vroeger – voor hun opname in de studentenorganen – de bunkermentaliteit gold, heeft hun erkenning de NSV het gevoel gegeven dat ze “aanvaardbaar” zijn en dat ze telkens een stap verder kunnen gaan. Afgedekt door het feit dat ze, zoals ze zelf zeggen, een “erkende vereniging” zijn.

Een progressieve studentenorganisatie hoeft niet te tolereren dat elk van haar publieke meetings wordt geviseerd door een delegatie georganiseerde fascisten, onder het mom van de “vrije meningsuiting” en de “vrijheid van vereniging”. Voor de openlijke verdedigers van de eliminatie van die door de arbeidersbeweging bevochten rechten geldt nu eenmaal niet wat er voor andere, democratische organisaties geldt. Daarom voerde ALS in het verleden debatten met ultraliberalen, sociaaldemocraten, groenen of andere marxistische stromingen, maar niet met diegenen die met geduw en getrek, gebeuk op deuren en verbale dreigementen elke democratische discussie proberen uit te sluiten.

Toen NSV vorig jaar niet binnengeraakte op de ALS-meeting over Griekenland stalen ze een stapel pamfletten en probeerden ze langs de achterdeur binnen te stormen, bij wijze van hun “deelname aan het debat”. Zoiets zal in deze kringen wel gelden als “doorslaggevende argumenten”. Of was deze poging tot intimidatie en diefstal van politiek materiaal hun bijzondere discussiemethode? We denken niet dat de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie dit in gedachten had toen een meerderheid het NSV in de subsidieorganen opnam. Die beslissing heeft echter de deur opengezet naar de steeds driestere praktijken die we het laatste jaar hebben gezien.

Vorig jaar kwam de NSV er met dit soort methodes niet in. Ook nu konden ze het lokaal enkel binnendringen door de kopstukken van hun toenmalige gewelddadige raid – we dienden de deuren te barricaderen als antwoord op hun “politieke overtuiging” – thuis te laten en pas in het lokaal hun ware kleuren te tonen. De Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (Loko) heeft NSV toen gewaarschuwd. Maar vandaag herhalen ze hun intimiderende tactieken die geen enkele andere organisatie toepast. De reden is niet ver te zoeken: dit is de politieke methode van extreemrechts, verheerlijkers van welbekende, bruin aangebrande regimes die het hen hebben voorgedaan en waar ze zich nog steeds door laten inspireren om hetzelfde vandaag nog eens over te doen, als we hen met de democratische en sociale krachten in de maatschappij niet stoppen.

ALS heeft een diametraal tegengestelde maatschappijopvatting tegenover de NSV, dat dweept met openlijk fascistische en gewelddadige organisaties in het buitenland en historische fascisten in het binnenland, zoals Joris Van Severen van Verdinaso. We denken niet dat de NSV nu plots een breed interesseveld heeft ontwikkeld het laatste jaar. In de zin dat ze met groot vertoon, en het bestormen van KUL lokalen, op elk van onze publieke activiteiten willen aanwezig zijn. ALS wordt er als consequent linkse en actieve antifascistische organisatie uitgepikt omdat we een duidelijk palmares van succesvolle antifascistische activiteit hebben opgebouwd en steeds initiatieven nemen om de verspreiding van racisme, seksisme, holebihaat en neoliberale afbraak tegen te gaan. Nog storender voor extreemrechts, dat niet moet hopen om ooit een meerderheid achter zich te krijgen met haar asociale ideeën, is dat we een politieke oriëntatie hebben op de arbeidersbeweging en de syndicale strijd met de strijd van jongeren voor degelijk onderwijs en degelijke jobs verbinden.

We denken dat het een grote vergissing was om NSV in de officiële organen van de KU Leuven te erkennen. Voor openlijke intimidatiecampagnes van extreemrechts is op een campus of elders geen plaats. Moeten wij migranten- of buitenlandse studenten binnenkort waarschuwen dat extreemrechts gedoogd wordt aan de KU Leuven en hun ideeën en praktijken gedekt worden door een officiële erkenning? Als dit soort intimiderende praktijken tegen ALS zouden werken zal de NSV een stap verder gaan en binnenkort ook dezelfde “aanwezigheidspolitiek” kunnen voeren op bijeenkomsten van andere linkse, feministische, holebi- of migrantenverenigingen. Met alle gevolgen van dien. Of: hoe formele claims van “vrije meningsuiting” en “vrijheid van vereniging” – zonder naar de inhoud van de praktijken te kijken die ermee gepaard gaan in het geval van extreemrechts, bij uitstek de ontkenners van deze rechten – dreigen uit te monden in het exacte tegendeel, als er niet tegen ingegaan wordt door brede mobilisatie en protest.

Wij zullen niet toegeven aan deze methodes en mobiliseren samen met andere linkse organisaties naar de solidariteitsmars op 17 maart, als protest tegen het extreemrechtse en neonazi allegaartje dat de NSV op dat moment naar Leuven wil brengen. De solidariteitsmars van Gastvrij Leuven legt de nadruk op de verdeel-en-heers politiek van extreemrechts en de rechtse regering en de nood aan eenheid van studenten, scholieren en werkende mensen tegen de groeiende tekorten als gevolg van neoliberale afbraak en crisis. De NSV viseert op haar betoging oorlogsvluchtelingen als oorzaak van sociale problemen die in de werkelijkheid worden veroorzaakt door imperialistisc­he oorlogen en besparingen. Daarmee proberen ze racisme en haat te zaaien en stimuleren ze het geweld dat in Duitsland en Noord-Frankr­ijk al werd gepleegd op asielcentra en v­luchtelingenkampen.

Naar het voorbeeld van Gastvrij Gent willen we met Gastvrij Leuven tonen dat een meerderheid niet akkoord gaat met de ideeën en methodes van extreemrechts en wil bouwen aan een sociale politiek voor de meerderheid van de bevolking. No pasaran! Doe mee met ALS en mobiliseer mee naar 17 maart om een links en sociaal alternatief uit te bouwen, gebaseerd op solidariteit en strijd voor een maatschappij zonder racisme, asociale afbraak en extreemrechtse uitsluiting en intimidatie.

-> Facebook evenement voor de solidariteitsmars van 17 maart

gastvrijleuven