Nieuwe scholierengroep van ALS op het atheneum Jean Absil (Brussel)

Gesprek met Eliott, Chloé en Mateo van de Actief Linkse Scholieren

Jongeren worden wel eens verweten van onverschillig te zijn. Ze zouden enkel bezig zijn met chatten en berichtjes sturen naar vrienden. Dat is natuurlijk een cliché dat vooral wordt gebruikt om iedere vorm van engagement onder jongeren meteen in de kiem te smoren. Om een ander geluid te laten horen, spraken we met drie voortrekkers van een nieuwe groep van de Actief Linkse Scholieren. Het gaat om een scholierengroep op het atheneum Jean Absil in Brussel.

Waarom hebben jullie de stap gezet om jullie te engageren en waarom hebben jullie een ALS-groep opgezet?

“We worden geconfronteerd met een systeem in crisis. Er zijn gevestigde partijen die officieel links zijn, maar niet in staat zijn om een antwoord te bieden op wat wij willen en op de problemen van de samenleving. Dat leidt tot een radicalisering onder jongeren, waaronder wijzelf, en de zoektocht naar organisaties waarmee we de strijd kunnen voeren en onze belangen kunnen verdedigen. Dat is waarom we actief geworden zijn en bij de Actief Linkse Scholieren vonden we de organisatie die in staat was om strijdbewegingen bijeen te brengen.”

Welke ervaringen hebben jullie opgedaan en welke lessen trekken jullie er uit voor campagnes en acties in de komende periode?

“Onze eerste ervaring was de betoging tegen politiegeweld in maart. Daar vernamen we hoe de GAS-boetes en de repressie in het algemeen worden gebruikt om sociale bewegingen de kop in te drukken. We zagen er ook dat we niet alleen zijn, dat er een dynamiek is onder jongeren. Dat heeft ons gemotiveerd om nog meer vastberaden te bouwen aan onze ALS-groep.

“We beseften ook dat alle verworvenheden uit het verleden terug in vraag worden gesteld en dat het nodig is om de strijd te voeren om onze verworvenheden te verdedigen en uit te breiden. Ons engagement is ook verbonden met de hernieuwde terugkeer van neofascisten en de verantwoordelijkheid van de gevestigde partijen daarvoor.

“We denken dat we antwoorden moeten bieden door de discussie aan te gaan en ons te mobiliseren in onze scholen en wijken. Dat kan het politieke bewustzijn onder jongeren versterken. We maken gebruik van sociale netwerken maar benadrukken ook een meer ‘reële’ aanwezigheid op straat met campagnes die ons aanbelangen – zoals tegen de GAS-boetes, de anti-NSV betoging,… We willen organiseren, politiseren en sensibiliseren om het aantal echt actieve linkse scholieren te vergroten.

“Met de Actief Linkse Scholieren brengen we jongeren bij elkaar om te discussiëren over thema’s die ons raken en om samen te strijden voor een betere toekomst, waarbij jongeren en werkenden samen opkomen voor een alternatief op het kapitalisme. Wij willen er alvast voor gaan!”

Wil jij ook niet bij de pakken blijven zitten? Wil je je engageren in de strijd voor een socialistisch alternatief op het kapitalisme? Doe dan mee met de Actief Linkse Studenten en Scholieren!