Zomerpamflet Actief Linkse Studenten en Scholieren

Deze zomer voeren we vooral campagne om te mobiliseren naar de betoging tegen de GAS-boetes op 26 oktober. Daar is er een specifiek pamflet voor. Maar daarnaast is er ook een algemeen pamflet van de ALS waarin verschillende campagnes worden voorgesteld. We blijven immers actief in de strijd tegen het besparingsbeleid, tegen racisme en seksisme, tegen milieuvernietiging en tegen een systeem dat jongeren ertoe veroordeelt een ‘generatie zonder toekomst’ te zijn.

GAS-boetes, repressie, fascistisch geweld, GGO’s, seksisme

Tegen het kapitalisme: ORGANISEER HET VERZET!

In een toespraak bij de uitreiking van de prijs voor ‘manager van het jaar’ verklaarde Jan De Nul van het gelijknamige baggerbedrijf dat er zoveel werklozen zijn omdat “er geen goesting om te werken” is. Dat is volgens onze hardwerkende ondernemer vooral het geval onder migranten: “Weet u hoeveel van onze Noord-Afrikaanse migranten werken?”

Dezelfde toplui die de afgelopen jaren gezwind speculeerden op de beurzen en hun winsten aanwendden om torenhoge rekeningen in belastingparadijzen te spijzen, leggen vandaag de verantwoordelijkheid voor de crisis bij de slachtoffers ervan: de werklozen, migranten, jongeren, gepensioneerden,…

We zitten inmiddels vijf jaar in een periode van crisis en het einde is niet in zicht. De jongerenwerkloosheid is opgelopen tot meer dan 22% en zelfs bij een beperkte economische groei in 2014 zou dat percentage verder toenemen. Wie wel werk heeft, moet het vaak doen met tijdelijke en onzekere jobs. Dit systeem maakt van jongeren een ‘generatie zonder toekomst’.

Om de uitzichtloosheid te verstoppen, halen de kapitalisten alle mogelijke middelen boven. De verantwoordelijkheid van het falende systeem op de slachtoffers ervan afschuiven, is populair. En ook verdeeldheid zaaien, doet het steeds goed. Racisme, seksisme en homofobie kennen een opmars. Het geeft extreemrechtse militanten het nodige zelfvertrouwen om een stap verder te gaan met hun geweld. De gevolgen hiervan zien we in Griekenland of recent nog met het dodende geweld in Parijs.

Wie zich durft te verzetten tegen de gevolgen van de crisis, botst steeds meer op repressie. Hier krijgen we nog niet te maken met traangas zoals in Turkije, maar met de willekeur van de GAS-boetes wordt het arsenaal aan repressieve instrumenten drastisch uitgebreid. Alles wordt overlast en zeker iedere vorm van protest valt onder die noemer.

Wij willen het verzet hiertegen organiseren. Het volstaat niet om wat fout loopt aan te klagen, we moeten ons ook organiseren in een strijd voor een alternatief. Er is nood aan gezamenlijk verzet tegen de gevolgen, maar ook tegen de oorzaken van de crisis.

Het kapitalisme leidt tot honger, miserie, racisme en repressie. De crisis maakt duidelijk dat dit systeem ons geen toekomst te bieden heeft. Laat ons bouwen aan een kracht waarmee we opkomen voor een andere samenleving waarin de belangen van de meerderheid van de bevolking centraal staan in plaats van de winsten van een kleine minderheid. Dat is wat wij onder socialisme verstaan. Doe hieraan mee, sluit je aan bij ALS!

 


Enkele van onze campagnes

 

Verzet tegen GAS en repressie

De verGASsing van de samenleving neemt steeds meer toe. Stilaan wordt alles tot overlast uitgeroepen. Van jongeren die een broodje eten op de trappen van een kerk tot wie zijn vuilzak op een verkeerde dag buitenzet, maar ook wie het aandurft om te protesteren tegen wat fout loopt in deze samenleving. Zo kregen betogers die tegen een bijeenkomst van rijke lobbyisten in Brussel betoogden in oktober 2012 een GAS-boete. In Antwerpen werden betogers tegen Monsanto en genetisch gemanipuleerde organismen opgepakt en werd met GAS-boetes gedreigd. De besparingspolitiek maakt dat steden en gemeenten onder meer via de GAS-boetes extra inkomsten willen ophalen. In Antwerpen is het budget van dergelijke inkomsten alvast opgetrokken van 1 tot 1,25 miljoen euro. Wij nemen dit niet en roepen op om tegengas te geven. Op 26 oktober is er een nieuwe nationale betoging nadat op 29 juni zowat 1500 betogers in Brussel op straat kwamen. Die weerlegden al de stelling van minister Milquet – madame GAS – dat het verzet tegen de GAS-boetes zich beperkt tot wat ‘internetkabaal’. Doe mee met de TegenGAS-comités!

>> 26 oktober: nationale betoging tegen GAS-boetes

 

Tegen racisme en fascistisch geweld!

Op 5 juni werd in Parijs de jonge antifascist Clément Méric door neonazi’s vermoord. In Griekenland is er een opmars van de neonazi’s van Gouden Dageraad. Die aarzelen niet om geweld te gebruiken tegen migranten of andersdenkenden. Daarmee richt extreemrechts zich niet tegen de verantwoordelijken voor de crisis – de grote kapitalisten – maar tegen de slachtoffers ervan. Ze schoppen naar beneden om het moeilijker te maken om naar boven terug te slaan. Wij zeggen: alles wat ons verdeelt, verzwakt ons. We voeren campagne om de Griekse antifascistische comités te ondersteunen maar blijven ons ook verzetten tegen extreemrechts bij ons. De neergang van het Vlaams Belang bij de verkiezingen betekent immers niet dat het gevaar geweken is. Begin maart betogen we ieder jaar tegen de studenten van het VB die de hele extreemrechtse fauna en flora uit ons land bijeenbrengen in een studenten. Na Leuven vorig jaar, trekken we in maart 2014 naar Antwerpen.

>> maart 2014: anti-NSV betoging in Antwerpen

 

Destroy capitalism, before it destroys the planet

Het kapitalisme is rampzalig voor ons milieu. De klimaatveranderingen laten zich steeds meer voelen en dreigen de hele planeet om zeep te helpen. De technologische mogelijkheden en vooruitgang worden vandaag niet aangewend in het belang van de meerderheid van de bevolking, maar om de winsthonger van enkele grote bedrijven te stillen. Eerder dit jaar werd geprotesteerd tegen de rol van bedrijven als Monsanto die beroep doen op genetische gemanipuleerde organismen (ggo’s) waarmee ze de greep vergroten over wat er geteeld wordt maar ook wat er op ons bord terecht komt.

ALS neemt deel aan acties ter verdediging van ons milieu, tegen de winsthonger die tot op ons bord doordringt of tegen kernenergie – een bijzonder gevaarlijke energiebron die in handen van niets ontziende kapitalisten een tijdbom vormt (denk maar aan Fukushima). Daartegenover zeggen wij: pak het kapitalisme aan voor het onze planeet vernietigt!

 

Tegen seksisme en homofobie ! Verzet tegen ultra-conservatieve ideeën !

Sinds enige tijd is jaarlijks een reactionaire mars tegen abortus in Brussel. In navolging van de grote betogingen tegen het homohuwelijk in Frankrijk probeert de rechterzijde ook bij ons mobilisaties rond ethische thema’s op te zetten. Sommigen gaan nog verder en organiseren protestacties aan abortuscentra waar ze vrouwen op een bijzonder moeilijk ogenblik confronteren. Wij verdedigen het recht op abortus maar ook het recht om kinderen op te voeden zonder daarbij in armoede terecht te komen. Vorig jaar organiseerden we mee een pro-keuze betoging en namen we ook deel aan een betoging tegen het seksisme van iedere dag. Vrouwen en mannen moeten samen opkomen voor een andere samenleving waarin iedereen een toekomst heeft!

>> maart 2014: tegenbetoging tegen de anti-abortusbetoging

 


Waarom lid worden van ALS?

Het kapitalisme duwt miljoenen mensen over de hele wereld in eindeloze ellende, brengt uitzichtloze oorlogen voort en veroorzaakt zo vluchtelingenstromen. Bovenop die ellende en de honger veroorzaakt het ook vervuiling, kerndreiging en een ontregeling van het klimaat.

Goede levensvoorwaarden in een gezond milieu, een degelijke job, gratis en kwalitatief onderwijs, … zijn allemaal ambities die steeds weer op gewelddadige wijze botsen op de grenzen van dit systeem, dat gebaseerd is op de winsten van een kleine elite. Maar dit is geen fatalisme. Om hier iets aan te veranderen moeten we iets doen en ons politiek organiseren.

De Actief Linkse Studenten / Scholieren strijden op dagdagelijkse basis onder jongeren om komaf te maken met dit kapitalistisch systeem en een wereld op te bouwen waar de productie en de hele samenleving democratisch gerund en gecontroleerd worden door organen die voortkomen uit de massastrijd van arbeiders en jongeren zelf – een reële democratie – om tegemoet te komen aan de noden en wensen van iedereen; een democratisch socialistische samenleving. Sluit aan !

 


Geef TegenGAS!

De Actief Linkse Scholieren en Studenten (ALS) liggen mee aan de basis van de campagne TegenGAS. Deze campagne ontstond na een actie van ALS in Gent en we willen het uitbouwen tot een campagne van en door jongeren (en anderen) die zich niet neerleggen bij de toenemende repressie.

ALS ondersteunt het opzetten van lokale comités van TegenGAS om te mobiliseren naar de nationale betoging van 26 oktober en andere acties die ongetwijfeld zullen volgen. Doe mee!

>> www.tegengas.be

 

 

PDF van dit pamflet