ALS-pamflet. Tegen het kapitalisme: organiseer het verzet!

Na vijf jaar crisis boeken sommige banken en beurzen weer hoge winsten. Onze generatie belooft men daarentegen decennia van werkloosheid, besparingen, armoede en ellende. Wij beloven hen echter een generatie van opstand en revolutie. Afgelopen jaren werden dan ook getekend door massabewegingen van jongeren en werkenden in Turkije, Brazilië, Noord-Afrika, Zuid-Europa, etc.

>>> PDF van dit pamflet

De toplui die de afgelopen jaren gezwind speculeerden op de beurzen en hun winsten aanwendden om torenhoge rekeningen in belastingparadijzen te spijzen, leggen vandaag de verantwoordelijkheid voor de crisis bij de slachtoffers ervan: de werklozen, migranten, jongeren, gepensioneerden,… Volgens een recent onderzoek van Adecco voeren Belgische jongeren echter gemiddeld 13 solliciaties per maand maar duurt het 8,9 maanden vooraleer ze effectief werk vinden.

We zitten inmiddels vijf jaar in een periode van crisis en het einde is nog helemaal niet in zicht. De jongerenwerkloosheid is opgelopen tot meer dan 22% en zelfs bij een beperkte economische groei in 2014 zou dat percentage verder toenemen. Wie wel werk heeft, moet het vaak doen met tijdelijke en onzekere jobs. Dit systeem maakt van jongeren een ‘generatie zonder toekomst’.

Om de uitzichtloosheid te verstoppen, halen de kapitalisten alle mogelijke middelen boven. De verantwoordelijkheid van het falende systeem op de slachtoffers ervan afschuiven, is populair. En ook verdeeldheid zaaien, doet het steeds goed. Racisme, seksisme en homofobie kennen een opmars. Het geeft extreemrechtse militanten het nodige zelfvertrouwen om een stap verder te gaan met hun geweld. De gevolgen hiervan zien we in Griekenland of recent nog met het dodende geweld in Parijs.

Wie zich durft te verzetten tegen de gevolgen van de crisis, botst steeds meer op repressie. Hier krijgen we nog niet te maken met traangas zoals in Turkije, maar met de willekeur van de GAS-boetes wordt het arsenaal aan repressieve instrumenten drastisch uitgebreid. Alles wordt overlast en zeker iedere vorm van protest valt onder die noemer.

Wij willen het verzet hiertegen organiseren. Het volstaat niet om wat fout loopt aan te klagen, we moeten ons ook organiseren in een strijd voor een alternatief. Er is nood aan gezamenlijk verzet tegen de gevolgen, maar ook tegen de oorzaken van de crisis. Het kapitalisme leidt tot honger, miserie, racisme en repressie. De crisis maakt duidelijk dat dit systeem ons geen toekomst te bieden heeft.

Laat ons bouwen aan een kracht waarmee we opkomen voor een andere samenleving waarin de belangen van de meerderheid van de bevolking centraal staan in plaats van de winsten van een kleine minderheid. Dat is wat wij onder socialisme verstaan. Doe hieraan mee, sluit je aan bij ALS!

 


Syrië: tegen het imperialisme, Assad, de politieke islam en alle reactionaire krachten

2,5 jaar geleden deed een massabeweging, onder invloed van de Egyptische en Tunesische revoluties, de Syrische samenleving op haar grondvesten daveren. De interventies van Qatar, Saoedi-Arabië en andere imperialistische machten deden de massabeweging afglijden naar een sektarische burgeroorlog die de spanningen tussen Sjiieten en Soennieten in de ganse regio op de spits drijft.

De gruwelijke beelden van honderden doden en duizenden gewonden na een chemische aanval schokten de hele wereld. Obama en andere westerse politici grepen deze kans met beide handen om dat gevoel van woede in hun voordeel te gebruiken.

De drang om een halt toe te roepen aan de Syrische horror is terecht, maar hopen een buitenlandse imperialistische interventie een oplossing brengt, is fout. Dat konden we al zien in Irak, Afghanistan en Libië. Er zijn geen kant-en-klare oplossingen.

Een militaire interventie biedt geen enkele weg vooruit en heeft niets te maken met de bescherming van burgers. Het enige doel is het versterken van de dominantie van het imperialisme in deze belangrijke regio. Bombardementen zouden de miserie van de Syrische bevolking alleen meer doen toenemen. Het Syrische regime staat relatief sterk en zal niet in enkele dagen worden omvergeworpen. Het zou, net zoals in andere landen, resulteren in een etnisch conflict dat jaren aanhoudt.

Zich gewoon verzetten tegen de interventie is niet genoeg, dit laat immers de deur open voor steun aan de dictatuur van Assad. Erger nog, sommigen verdedigen het foute idee dat “de vijanden van onze vijanden onze vrienden zijn”. Het is correct om niet de kant van de rebellen te kiezen omwille van hun banden met de reactionaire politieke islam en figuren van het oude regime. Ook zij verdedigen diegene die belang hebben bij het onderdrukken en uitbuiten van de massa’s. De enige zijde die wij steunen, is die van de onderdrukte klasse: de Syrische werkende bevolking en jongeren. Het is die benadering die we verdedigen met de Actief Linkse Studenten.

Dit uitdagingen zijn enorm, maar Syrië is niet geïsoleerd van de rest van de wereld. De strijd van de massa’s in Tunesië en Egypte richt zich tegen het kapitalistisch systeem zelf en wil niet enkel de ene dictator door de andere vervangen. Het uitbouwen van een krachtsverhouding voor een systeem dat de noden van de bevolking vervult, een socialistisch systeem, zou een enorme invloed hebben op Syrië en elders. Strijdorganen als vakbonden, comités en een arbeiderspartij zijn cruciaal in het verenigen en verdedigen van de werkenden en armen, ongeacht hun religie of nationaliteit.

 


Alle wat ons verdeelt, verzwakt ons
Stop seksisme, homofobie en racisme!

De crisis slaat hard toe en ondergraaft de levensstandaard van de overgrote meerderheid van de bevolking met een enorme woede en frustratie tot gevolg. Extreemrechtse krachten proberen deze woede te kanaliseren door bepaalde lagen in de maatschappij tot zondebok te maken. Op die manier verhullen zij de echte verantwoordelijke van deze crisis: het kapitalisme zelf.

De Griekse neonazi’s van de Gouden Dageraad deinzen er niet voor terug om geweld te gebruiken tegen immigranten en hun politieke tegenstanders. In Parijs werd in juni een jonge antifascist vermoord door neonazi’s. Zo’n gewelddadige organisaties mogen we geen duimbreed geven. Telkens wanneer extreemrechts de straten probeert te domineren, moeten we antwoorden met vreedzame maar massale tegenacties.

Van agressie en pesterijen tot wetten die het holebi’s verbiedt om in het openbaar hun geaardheid te uiten, in Rusland is dit dagelijkse kost. In Frankrijk ontstonden de afgelopen periode bewegingen tegen het homohuwelijk. Bij ons voeren dergelijke organisaties campagne tegen het recht op abortus met intimiderende acties aan verschillende arbortuscentra. Het is noodzakelijk om het recht op abortus te verdedigen maar we moeten ook opkomen voor het recht op kinderen zonder armoede. Daarom strijden we ook voor degelijke en gratis crèches en scholen. Voor een kwaliteitsvolle publieke dienstverlening, teen de besparingen.

Alles wat ons verdeelt verzwakt ons! De Actief Linkse Studenten strijden voor een samenleving zonder seksisme, homofobie, racisme en alle andere vormen van discriminatie. Een socialistische maatschappij.

 


Geef TegenGAS!

De verGASsing van de samenleving neemt steeds meer toe. Stilaan wordt alles tot overlast uitgeroepen. Van jongeren die een broodje eten op de trappen van een kerk tot wie zijn vuilzak op een verkeerde dag buitenzet, maar ook wie het aandurft om te protesteren tegen wat fout loopt in deze samenleving. In Antwerpen werden zo betogers tegen Monsanto opgepakt en werd met GAS-boetes gedreigd.

De besparingspolitiek maakt dat steden en gemeenten onder meer via de GAS-boetes extra inkomsten willen ophalen. In Antwerpen is het budget van dergelijke inkomsten alvast opgetrokken van 1 tot 1,25 miljoen euro. Wij nemen dit niet en roepen op om TegenGAS te geven. Op 26 oktober is er een nieuwe nationale betoging nadat op 29 juni zowat 1500 betogers in Brussel op straat kwamen. Die weerlegden al de stelling van minister Milquet – madame GAS – dat het verzet tegen de GAS-boetes zich beperkt tot wat ‘internetkabaal’.

Doe mee met TegenGAS!


Kalender

  • donderdag 26 september. Startmeeting ALS-Gent. Vijf jaar kapitalistische crisis. Marx had gelijk. 19u30, Blandijn aud. B
  • woensdag 16 oktober. Startmeeting ALS-Antwerpen: vijf jaar kapitalistische crisis, voor een socialistisch alternatief! 19u30 Stadscampus UA
  • woensdag 16 oktober. Gent. ALS-debat over de GAS-boetes. 19u30 Blandijn aud. A
  • zondag 20 oktober. Brussel: Betoging tegen kernwapens: ‘Time to go’
  • zaterdag 26 oktober. Brussel: Nationale betoging tegen GAS-boetes