Rechtse studentenverenigingen organiseren aanval op linkerzijde aan Ugent.

Op het laatste PFK (Politiek Filosofisch Konvent) organiseerde de rechterzijde van politieke studentenorganisaties een laffe aanval op links. Aanleiding was de eerdere provocatie van het KVHV en NSV op een tentoonstelling over antifascisme op de Blandijn. De terechte weigering van extreemrechtse studenten op deze activiteit werd aangegrepen om Comac, de studenten van PVDA, haar democratische stem binnen het PFK te ontnemen. Daarnaast werd één derde van de subsidies van ALS afgetrokken voor een akkefietje rond haar jaarverslag. Rechts probeert daarmee de linkerzijde monddood te maken aan de Ugent!

Aanleiding voor de commotie was De Week Tegen Racisme, van 24 tem. 29 februari, georganiseerd door COMAC en het Anarchistisch Kollektief. Ter provocatie wensten leden van de extreemrechtse studentenbewegingen Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV) en Nationalistische Studenten Vereniging (NSV) de tentoonstelling “de laarzen van de leeuw” te verstoren.  Ondanks decennia van verzet wordt het NSV sinds enkele jaren erkend als studentenorganisatie aan de Ugent. Alsof het niet erg genoeg is dat neofascisten sedert dien openlijk kunnen vergaderen aan de Ugent, wenst men nu ook de werking van linkse studentenorganisaties te belemmeren.

Extreemrechts krijgt bij de studenten echter amper voet aan grond. Getuige daarvan is de recente marginale NSV-betoging waartegen een veelvoud aan studenten kwam betogen in Antwerpen. Bij gebrek aan steun probeert men de strijd tegen links te voeren via bureaucratische manoeuvres. Zo probeerden KVHV, NSV en Jong-NVA om COMAC uit het Politiek Filosofisch Konvent van de UGent te bannen op basis van hun weigering fascisten toe te laten op hun activiteit. Concreet betekent dit een verlies van subsidies, een stop aan het gratis gebruik van universiteitsgebouwen, een verbod op actievoeren in de universiteitsgebouwen etc. Zo ver kwam het gelukkig niet. Onder druk van rechts verliest COMAC wel voor de rest van het academiejaar haar stemrecht en moet het publiekelijk haar excuses aanbieden voor het weigeren van fascisten op haar activiteit.

ALS verzette zich als enige tegen deze maatregelen. De studentenorganisaties van Groen (GRAS) en Sp.a (JongSocialisten) stemden onbegrijpelijk voor sancties, ’t Zal Wel Gaan onthield zich. Is de volgende stap dan dat extreemrechts moet toegelaten worden op iedere activiteit van linkse, holebi –of migrantenorganisaties?

Datzelfde Jong-NVA beukte, in de woorden van Schamper, op diezelfde PFK-vergadering ook nog even in op het jaarverslag van de Actief Linkse Studenten. Het jaarverslag (dat 24 ipv. de noodzakelijke 10 activiteiten bevatte) was voor de bewuste vergadering door Laurens Van Himpe, voorzitter van Jong-NVA aan de UGent, in “bewerkte” versie naar alle rechtse studentenverenigingen doorgestuurd. Duidelijk met het doel het verslag af te keuren en ALS haar subsidies te doen kwijt spelen. Eerder werd ook al een derde van de subsidies van de ALS afgenomen op aangeven van het KVHV en Jong-NVA omdat kleine formaliteiten niet in orde waren. Men moet wel enorm afwezig zijn onder studenten om de enorme activiteitsgraad van de Actief Linkse Studenten aan de Ugent niet op te merken.

Achter de feiten schuilt een duidelijk georkestreerde aanval om links aan de UGent te bannen. Wij verdedigen het recht van COMAC om leden van KVHV en NSV van haar activiteiten te weren. ALS verzet zich al jaren tegen de erkenning van organisaties als NSV aan de Ugent wegens hun racistische en neofascistische activiteiten. Het KVHV organiseerde zo afgelopen jaren een homofobe “Juist Geparkeerd fuif” met als reden “om hun gezonde aard te onderstrepen”. Zowel  NSV als KVHV organiseerden activiteiten aan de Ugent met sprekers van het Casa Pound, een expliciet fascistische Italiaanse beweging. NSV werkte in het verleden nog samen met Jobbik, een Hongaarse extreemrechtse partij die de hand heeft in verschillende gewelddaden en moorden op Joden en zigeuners. Zelf heeft de vereniging een verleden gevuld met zwaar geweld tegen anders denkenden. De toenmalige praeses van NSV-Mechelen viel zo nog samen met zijn gewapende knokploeg een meeting van ALS Antwerpen aan in 2009. Als kers op de taart vroeg het KVHV aan de aanwezige vertegenwoordigster van COMAC een zoen voor de PFK-leden om de plooien glad te strijken. Daarmee wou de KVHV’er ongetwijfeld nog eens de seksistische houding van zijn vereniging onderstrepen

In het huidige klimaat van besparingen is het voor rechts van levensbelang om elk constructief en sociaal antwoord op hun neoliberale beleid in de kiem te smoren. Partijen en groepen die een echt links antwoord bieden op de armoede en de miserie die zij creëren moeten monddood worden gemaakt. Men wenst geen verenigingen zoals ALS aan de Ugent die zich verzet tegen een discours dat jongeren wenst te verdelen op basis van afkomst, sekse of seksuele voorkeur. Dit is niet de eerste aanval van rechts tegen links aan de UGent, en het zal ook niet de laatste zijn. Wij zullen rechts echter blijven van antwoord dienen met een sociaal programma en massale mobilisaties. Extreemrechts heeft geen antwoord op de crisis. Ze leidt de aandacht af van de echte verantwoordelijken van de huidige malaise: de 1% rijken die de economie controleren en enkel voor haar eigen winstzucht inzetten. Wil je strijden tegen fascisme en racisme, dan moet je de sociale voedingsbodem van extreemrechts aanpakken. Vandaag betekent dat opkomen tegen het kapitalisme en voor een alternatief op het besparingsbeleid. Daarmee willen we alvast alle studenten bedanken die dit jaar mee de betoging tegen NSV ondersteunden dit jaar onder de slogan  ‘Jobs geen Racisme’.

Koerian