Zomerpamflet van Actief Linkse Studenten en Scholieren

9 november: Europese actiedag tegen extreemrechts & racisme

jongerenpamfletDe afgelopen verkiezingen zorgden voor een nieuwe schokgolf in Europa. Extreemrechts en rechtse populisten behaalden bijna 100 zetels in het Europees parlement. In onder meer Frankrijk en Groot-Brittannië zijn respectievelijk het Front National en UKIP de verkiezingen uitgekomen als grootste partijen. Zelfs openlijke neonazi’s hebben hun intrede gemaakt in het Europese parlement met Gouden Dageraad in Griekenland en de NPD in Duitsland. Er is meer dan ooit nood aan een krachtig antwoord hierop!

Een Europese antifascistische meeting in april, georganiseerd door de Griekse antifascistische comités, lanceerde het voorstel om een actiedag te organiseren op 9 november, de herdenking van Kristallnacht (een gewelddadige campagne tegen Joodse winkels in nazi-Duitsland in 1938). In ons land beslisten we om met onze antifascistische campagne Blokbuster deze oproep op te nemen en het initiatief te nemen om een strijdbare nationale betoging in Brussel te organiseren.

We denken dat het nodig is om de strijd tegen extreemrechts te koppelen aan verzet tegen de voedingsbodem waarop het kan groeien. Sinds het begin van de crisis is de werkloosheid in Europa bijna verdubbeld tot 16 à 26 miljoen. Meer dan de helft van de Spaanse en Griekse jongeren zijn werkloos. Daarnaast zijn sinds het begin van de crisis de Griekse lonen afgenomen met 20% à 40%.

De besparingspolitiek van de regerende partijen en van de Europese Unie betekent een uitzichtloze situatie en meer miserie voor ons om zo de winsten van de kapitalistische elite te herstellen. Extreemrechts en allerhande populisten spelen in op het ongenoegen, maar hun ‘oppositie’ tegen de EU is gebaseerd op het terugplooien naar elk voor zich en niet op de noodzaak om de echte verantwoordelijken te laten opdraaien voor de crisis: de bankiers en speculanten. In plaats daarvan wordt de aandacht afgeleid naar zondebokken: migranten, homoseksuelen,… Ook rechts-nationalistische partijen als de N-VA proberen zich een vals anti-establishmentimago aan te meten. Ondertussen wakkeren ze zelf verder de verdeeldheid aan door Franstaligen te stigmatiseren en racisme te “relativeren”. Voor het kapitalistisch systeem is dat interessant, het zet de deur open voor een verdeel-en-heerspolitiek.

Om extreemrechts en racisme te stoppen moeten we rekenen op onze eigen krachten, op de collectieve strijd van arbeiders en jongeren.

  • Internationaal verzet tegen racisme & besparingen!
  • Stop repressie. Asielrecht: pak de multinationals aan, niet hun slachtoffers!
  • Werk, scholen en openbare diensten, geen racisme, seksisme of homofobie!

 

DOE MEE MET DE ACTIEF LINKSE STUDENTEN

Tekorten aan degelijke jobs, scholen,… Extreemrechts heeft er geen enkel antwoord op! Integendeel, het verdedigt een beleid van meer repressie en sociale afbraak, denk maar aan de Franse FN-burgemeesters die de gratis schoolmaaltijden afschaffen of aan Gouden Dageraad dat straatgeweld gebruikt tegen collectieve acties van de werkenden of tegen migranten.

Blokbuster? Blokbuster is de antifascistische en antiracistische campagne van de Actief Linkse Studenten. Blokbuster is in 1991 opgericht en organiseerde na de doorbraak van het Vlaams Blok (nu Vlaams Belang) een Europese betoging met 40.000 aanwezigen in 1992. Sinsdien organiseert Blokbuster de jaarlijkse anti-NSV-betoging (tegen de racistische haatmars van de studenten van het VB) met enkele honderden jongeren.

Tegen repressie, TegenGAS !

Tijdens een periode van crisis gaat een besparingspolitiek hand in hand met het opdrijven van repressie. Zo zijn op 15 mei 281 vreedzame betogers aangehouden tijdens het protest tegen het monsterproject van het  trans-Atlantische verdrag, dat tot doel heeft de grootste vrijhandelszone in de wereld, tussen de VS en de Europese Unie, te creëren. Daarnaast is er het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Deze boetes kunnen uitgeschreven worden aan jongeren vanaf 14 jaar voor het plegen van ‘overlast’ (zoals het eten van een broodje op de trappen van een kerk). GAS-boetes worden tevens gebruikt tegen activisten. Wij verzetten ons hiertegen met onze campagne TegenGAS!

Tegen seksisme, voor vrouwenrechten !

De groei van extreemrechts gaat gepaard met een wedergeboorte van een hoopje reactionaire krachten die stellen dat de plaats van de vrouw aan de haard is en dat ze niets te zeggen hebben over hun eigen lichaam. Zo groeit vandaag in Europa de ‘pro-life’ beweging die het recht op abortus wil terugschroeven. In Gent bijvoorbeeld troepen aanhangers van de ‘pro-life’ sekte samen aan abortuscentra om jonge vrouwen die het centrum verlaten te intimideren. Wij strijden voor het behoud van het recht op abortus, maar anderzijds verdedigen we ook een sociaal programma dat ervoor zorgt dat niemand om economische redenen de toevlucht tot abortus moet nemen.

Voor kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen !

Ook ons onderwijs zal zwaar moeten inleveren door de komende besparingen. In 2015 en 2016 zal alleen al het Franstalige onderwijs 300 miljoen euro moeten besparen! In Vlaanderen moet men een boterhammentaks van enkele honderden euro’s betalen indien men over de middag de refter wil gebruiken. Meer besparingen betekent vooral minder professoren, grotere klassen, slechtere infrastructuur en begeleiding… Studenten uit een zwakkere sociale positie zullen op die manier alweer benadeeld worden en sneller afhaken. De onderwijsongelijkheid zal verder toenemen. Daarnaast denkt men erover na om de toegang tot het hoger onderwijs verder te beperken voor een kleine elite via toelatingsexamens en een verhoging van het inschrijvingsgeld. Wij steunen de eis van de vakbond voor een terugkeer naar een begroting waar 7% van het BBP naar onderwijs gaat. Vecht mee met ons voor een massale herfinanciering van het openbaar onderwijs !

Tegen werkloosheid en precaire arbeidsomstandigheden

Welke toekomst kan dit systeem onze generatie nog bieden? Terwijl men aan onze ouders vraagt alsmaar  langer te werken, ligt de werkloosheid onder jongeren torenhoog door sluitingen en  herstructureringen (denk maar aan Delhaize, Arcelor Mittal, Caterpillar,…). Daarnaast wordt het recht op een werkloosheidsuitkering serieus ondermijnd. Wie dan toch een job vindt, wordt meer en meer geconfronteerd met tijdelijke contracten en precaire arbeidsomstandigheden waarbij er hyperflexibiliteit wordt verwacht voor een alsmaar slechter loon. Wij zijn solidair met de strijd van alle werknemers en strijden samen voor het behoud en de verbetering van loon- en arbeidsomstandigheden en voor onze toekomst.


 

MARX HAD GELIJK! SLUIT AAN BIJ ALS!

Wanneer we het kapitalisme willen bestrijden, gaat dit niet op eender welke manier. Om efficiënt te zijn, hebben we een sterke analyse nodig die ons de actuele situatie doet begrijpen, vanwaar deze komt, hoe deze verder kan ontwikkelen, welke contradicties hierin aanwezig zijn, etc. Soms kunnen grote gebeurtenissen uit de lucht lijken te vallen, terwijl ze eigenlijk al een lange periode onder de oppervlakte aanwezig waren.

Aan de andere kant willen we lessen trekken uit het verleden om hiermee de sociale strijd van vandaag te versterken. De strijd tegen de kapitalistische uitbuiting kent reeds een rijke geschiedenis wanneer het gaat over programma, strategie en tactieken die noodzakelijk zijn om het systeem te overwinnen.

De Actief Linkse Studenten en Scholieren (ALS, Etudiants de Gauche Actifs langs Franstalige kant) is de jongerenorganisatie van de Linkse Socialistische Partij (LSP). ALS baseert zich op het marxisme. In tegenstelling tot het totalitaire beeld dat het stalinisme hieraan gaf, gaat het hier niet om een rigide dogma. Integendeel, het marxisme is een flexibele methode om de wereld te begrijpen om ze te veranderen. We verdedigen een antikapitalistisch alternatief op basis van de democratische controle op de economie door de gemeenschap, dat is wat wij democratisch socialisme noemen.


 

Hoe word ik lid?

Contacteer ons :

–   Via onze stands op talrijke festivals
–   Via mail: jongeren@socialisme.be
–   Via SMS: « LID & je woonplaats » naar 0483/04 22 08

Een lidkaart kost: 3€ scholieren – 5€ studenten


Mobiliseer mee naar de Europese actiedag tegen extreem-rechts en racisme op 9 november !
Ook jij kan meehelpen om van deze betoging een succes te maken door mee te helpen pamfletten en stickers te verspreiden, … Je kan je vrienden of collega’s uitnodigen om samen met één van onze leden te discussiëren over de strijd tegen extreemrechts en de manier waarop we kunnen mobiliseren naar deze actiedag in België

Word actief in de strijd tegen extreemrechts en voor een alternatief op de kapitalistische uitbuiting: een socialistische samenleving!

Blijf niet aan de zijlijn staan. Sluit aan!