ALS-Gent in beroep tegen schorsing

Siegfried Bracke (N-VA) gebruikt zijn positie in het Bestuurscollege van de UGent om in het offensief te gaan tegen de Actief Linkse Studenten.

De Actief Linkse Studenten aanvaarden niet dat het Bestuurscollege van de UGent onder aanvoeren van de politiek aangestelde bestuurder Siegfried Bracke besliste om ALS te schorsen en onder ‘curatele’ van de Dienst Studentenactiviteiten (DSA) te plaatsen. De schorsing door het PFK onder aanvoeren van de rechterzijde rond KVHV en Jong-N-VA werd door het Bestuurscollege bevestigd na druk van Siegfried Bracke in dit dossier. Het geeft aan hoe gevoelig een strijdbare linkse oppositie ligt bij de N-VA en de andere partijen van de rechtse regering. Dat ALS mee vooraan stond aan de stakingspiketten en in de strijd tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld is de echte reden voor de schorsing. Er is beroep ingediend tegen de beslissing van het Bestuurscollege. Hieronder de toelichting bij dat beroep.

 

Geachte leden van het Bestuurscollege,

In december 2014 werden de Actief Linkse Studenten (ALS) geschorst uit het Politiek Filososfisch Konvent (PFK) naar aanleiding van een afgekeurd jaarverslag. ALS diende hiertegen een beroep in bij het Bestuurscollege (BC) en de Sociale Raad van de UGent. Eind maart namen de ALS, bij monde van rector Anne De Paepe, kennis van de beslissing van het BC om ALS tijdelijk te schorsen als erkende studentenvereniging in het PFK en onder ‘curatele’ van de Dienst Studentenactiviteiten (DSA) te plaatsen. De motivatie van de maatregel bleek erg vaag en beroep ertegen onmogelijk. Eind april kregen wij inzage in het verslag van de vergadering van het bestuurscollege van 23 maart 2015, waar deze beslissing tot stand kwam.

De maatregel, of het ‘Salomonsoordeel’ zoals het genoemd werd, blijkt geen enkele weerslag te vinden in de discussie, behalve in de houding van de heer Siegfried Bracke. Sterker nog, uit het verslag van de discussie blijkt dat het BC, al voor de stemming, op de hoogte was van het feit dat de straf die zij ALS oplegde niet wordt gedekt door de reglementen van de UGent. Wat wel aan bod kwam is dat het PFK haar eigen statuten met de voeten heeft getreden door ALS uit te sluiten op basis van een ten onrechte afgekeurd jaarverslag.[i] Er wordt meermaals herhaald dat “de regels gevolgd moeten worden”, zij het in een bizarre omgekeerde redenering ter ondersteuning van het PFK.[ii] In haar advies aan het BC ging de Sociale Raad akkoord met de argumentatie van de ALS, dat zij voldeden aan de eisen van een erkende studentenorganisatie.[iii] Geen lid van het BC kon aantonen dat ALS regels heeft overtreden of zelfs maar iets verkeerd heeft gedaan. Toch besloot het BC om dit geïnformeerd advies geheel naast zich neer te leggen. Dit zonder uit te leggen waarom ALS, als enige aan de UGent erkende studentenvereniging, onder curatele van de DSA thuishoort.

ALS heeft steeds beargumenteerd dat deze bureaucratische aanval en de bijhorende uitsluiting uit het PFK geen losstaand gegeven zijn. Het maakt deel uit van een breder offensief van rechtse studentenorganisaties, op initiatief van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV), tegen organisaties die politiek verzet organiseren tegen de rechtse regering en haar asociale besparingspolitiek.[iv] In ons beroep gericht aan het BC tegen de uitsluiting uit het PFK schreven we al:

“ALS Gent vreest dat dergelijke activiteitsgraad en dergelijke politieke activiteiten bij studentenorganisaties aan de andere kant van het politieke spectrum, een zekere zenuwachtigheid veroorzaakt heeft. Terwijl hun moederpartijen in de regering alles op alles zetten om het stakingsrecht te beperken, lijkt het alsof deze studentenorganisaties met een aanval op ALS Gent het democratisch georganiseerd en vreedzaam protest van Gentse studenten en dus ook hun recht op vrije meningsuiting en recht op vereniging willen ondermijnen.”[v]

Sinds de uitsluiting van ALS in december 2014 bleef de intimidatie en provocatie van rechts, met name van het KVHV, verder gaan.[vi] Er volgden pogingen ons recht op organisatie en vrijemeningsuiting fysiek te saboteren. Op een ALS-meeting over SYRIZA en een ALS-meeting over seksisme doken ze op in grote groep om de aanwezigen intimideren. Wij maakten dit voorheen al duidelijk aan het bestuur van de UGent, ondermeer met onze open brief van 10 maart[vii] en onze reactie op het KVHV van 10 april.[viii]

Ongetwijfeld geeft de huidige rechtse regering aanleiding tot een misplaatst zelfvertrouwen bij de rechtse studentenorganisaties, dat zich vertaalt in een arrogante en agressieve houding tegenover andersdenkenden. Ook de beslissing van het BC om, zij het deels, de redenering van het PFK te volgen, ondanks dat ALS duidelijk geen regels overtreden heeft, zal hen enkel sterken in die houding. Het is voor hen het bewijs hun agressiviteit werkt. Als het BC plooit voor druk vanuit rechts betekent dit een gevaarlijk precedent voor de toekomst van democratische, politieke organisatie en discussie aan de UGent. Terwijl ALS, ongegrond, ter verantwoording geroepen wordt kan het KVHV openlijk dwepen met Joris Van Severen[ix] en samen betogen met openlijke fascisten zoals Kris Roman en Christian Berteryan in de door hen ondersteunde, homofobe ‘Mars voor het Gezin’.[x]

ALS zal zich echter blijven verzetten tegen de manier waarop haar kritische stem aan de Ugent de mond gesnoerd wordt. Wij menen te kunnen rekenen op de steun van de meerderheid van de studenten en het personeel. De politieke werking van ALS aan de UGent is volgens ons een meerwaarde voor de Ugentstudent in het ontwikkelen van een maatschappijkritische attitude. Wij menen dat nergens in het verslag van het BC, noch in het verslag van de Sociale Raad een sluitend argument te vinden is waarom ALS niet langer een erkende studentenorganisatie zou zijn, met alle daarbij behorende rechten. Om de kosten van onze onverminderde activiteit te dekken, hebben wij dan ook besloten om over te gaan tot het indienen van een subsidiedossier bij de DSA. Dit werd beantwoord met een uitnodiging, door de rector, voor een gesprek omtrent de kwestie. Tal van pogingen, telefonisch en via mail om een gesprek vast te leggen hebben, bleven tot nog toe onbeantwoord.

We hebben zeker begrip voor de grote werkdruk van de rector en blijven beschikbaar voor een gesprek, wanneer haar agenda dit toelaat. We eisen echter duidelijkheid over de positie waarin ALS zich bevindt en vragen niet meer dan dat onze democratische rechten als erkende organisatie worden gerespecteerd. We wijzen er nadrukkelijk op dat stappen nodig zijn om paal en perk te stellen aan de arrogantie en intimidatie van rechts aan onze universiteit. Het kan niet de bedoeling zijn dat het PFK door rechts gebruikt wordt om kritische linkse stemmen monddood te maken. ALS wil een open gesprek aangaan over hoe de democratische rechten van studentenorganisaties gewaarborgd kunnen worden. Wij hopen dat aan deze oproep gehoor wordt gegeven.

Met vriendelijke groet,

Koerian

[i] Verslag Bestuurscollege 23/03/15, p. 18 (https://plomino.ugent.be/documentenbeheer/db/plomino_documents/a87ff78eb05b4bfe9e8571b69fb3e05e/ getfile?filename=3.verslag-bc-20150323.pdf)

[ii] Ibid.

[iii] Verslag Sociale Raad 11/02/15, p. 9 (https://www.ugent.be/intranet/nl/bestuur/centraal/sociale-raad/verslagen/2015/verslagsr20150211.pdf/view)

[iv] UGent: poging tot uitsluiting van Actief Linkse Studenten (http://www.actieflinks.be/2015/02/ugent-poging-tot-uitsluiting-van-actief-linkse-studenten)

[v] Beroepsdocument ALS bij Sociale Raad in Bijlage, p. 1

[vi] Reactie KVHV (en KVHV lid Dries Vaernie) op evenementpagina van ALS meeting #Wijoverdrijvenniet: http://imageshack.com/a/img538/4630/m9l0aI.png

[vii] Extreemrechts Verhindert Meeting aan UGent – Reactie Actief Linkse Studenten (http://www.actieflinks.be/2015/03/extreemrechts-verhindert-meeting-aan-ugent-reactie-actief-linkse-studenten)

[viii] ALS Reageert op de valse beschuldigingen van rechts aan de Ugent. (http://www.actieflinks.be/2015/04/als-reageert-op-de-valse-beschuldigingen-van-rechts-aan-de-ugent)

[ix] Ode aan Joris van Severen op facebookpagina van KVHV (https://www.facebook.com/155474026518/photos/a.473666381518.252439.155474026518/10152882128681519/?type=1&theater)

[x] Artikel op blog van Antifascistisch Front (http://aff.skynetblogs.be/archive/2015/05/16/mars-voor-het-gezin-gods-wetten-zullen-heersen.html)