Jongeren: voor onze toekomst moeten we strijden!

De toekomst van jongeren is bedreigd door het Thatcheriaanse beleid van de rechtse regering die de superrijken verder wil bedienen. De besparingen treffen alle machtsniveaus, van het lokale terrein tot Europa. De federale regering kiest wel voor een sneller ritme van besparingen. Zowel in Frankrijk als in België zijn er hervormingen van de arbeidsmarkt die verregaande gevolgen hebben voor jongeren. Een superflexibele toekomst van laagbetaalde en onzekere jobs is het beste scenario, langdurige werkloosheid en armoede is de realiteit voor veel jongeren. Op straat is er een toename van verzet. De Franse jongeren staan vooraan in het protest tegen de hervorming van de arbeidswet. Ook bij ons is er potentieel.

Artikel door Emily (Namen) uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

Waarom is die hervorming van de arbeidswet belangrijk voor jongeren? Vandaag zijn 70% van de interimmers jonger dan 30 jaar en 36% ervan zijn studenten die werken om te kunnen studeren. De regering wil het onzekere interimstatuut uitbreiden, straks is het mogelijk om je hele leven lang met een interimcontract van onbepaalde duur te werken. Dit betekent dat je soms niet weet of en wanneer je morgen zal werken. Een sociaal leven wordt dan erg moeilijk, maar ook op financieel vlak is een planning dan quasi onmogelijk. Het tekort aan beschikbaar werk weegt zwaar door. In Brussel is er per 17 ingeschreven werkzoekenden slechts 1 openstaande vacature. Werkenden worden tegen elkaar opgezet, wie zich het hardste laat uitpersen, krijgt af en toe een laag betaalde tijdelijke job. De rest moet maar zijn plan zien te trekken.

Ook op andere vlakken zijn er maatregelen die het leven van jongeren raken. Denk maar aan de verhoging van het inschrijvingsgeld. Er wordt meteen al verder gekeken: voor Master-na-Masteropleidingen is een volgende verhoging voorlopig deels afgewend aan de Ugent. Langs Franstalige kant is er het plan om het inschrijvingsgeld voor buitenlandse studenten op te trekken. Nationaal is er over de verschillende onderdelen van het onderwijs bijna een miljard euro bespaard. Besparen op onderwijs betekent besparen op de toekomst van de jongeren en de samenleving.

Wat kunnen jongeren doen?

Informeren

Veel jongeren weten nog niet wat er op hen afkomt en wat de besparingen betekenen. Informeren en discussies in onze omgeving zijn belangrijk. Met deze krant willen we daar een bijdrage aan leveren. In Frankrijk wordt er ook veel gebruik gemaakt van alle mogelijke communicatiemiddelen om ideeën en informatie verspreid te krijgen. Dat kan hier ook. We kunnen van de zomer gebruik maken om vrienden te overtuigen van de noodzaak om te protesteren zodat we in september op de campussen en in de scholen voorbereid zijn om acties te organiseren.

Organiseren

Na de vakantie kunnen we op school of op de campus bijeenkomsten houden, bijvoorbeeld tijdens de middag, om de maatregelen voor te stellen en actieplannen te doen waarbij iedereen zijn of haar inbreng kan hebben. Een dergelijke vergadering kan leiden tot het opzetten van een actiecomité tegen de besparingen waaraan iedereen die dit wil deelneemt. Zo kunnen we acties voorbereiden door materiaal te maken: pamfletjes, spandoeken, video, afbeeldingen, …

Actie

Hoe begin je aan een actiecomité? Pols bij wat klasgenoten of zij weten wat de maatregelen inhouden en of ze willen meedoen met acties. Als je een tweede, derde, … medestander gevonden hebt, kan je als groep naar de andere klassen kijken. Zo kan je een eerste kern vormen waarmee acties kunnen georganiseerd worden. Met een petitie of een enquête onder alle scholieren of studenten van je faculteit kan je de kern laten groeien.

Je kan steun opbouwen door een spandoek te maken met een slogan op en daarna iedereen op de campus of de school te vragen om zijn of haar naam op het spandoek te zetten. Waarom geen korte sit-in organiseren voor het begin van de lessen of in een pauze? Je kan pamfletten uitdelen om zoveel mogelijk jongeren te informeren en een bijeenkomst te organiseren. Er kan gemobiliseerd worden naar de vakbondsacties. Waarom geen video in elkaar steken met reacties van verschillende jongeren over wat de maatregelen betekenen maar ook over wat jongeren willen voor hun toekomst?

Met spandoeken en slogans kunnen we deelnemen aan de grote vakbondsbetoging van 29 september waarop er een jongerenblok zal zijn. Veel personeelsleden uit het onderwijs zullen aan de betoging deelnemen, we kunnen samen met leerkrachten en docenten naar Brussel trekken. Op de grote vakbondsbetoging van 6 november 2014 waren er duizenden jongeren van honderden scholen, vanuit Gent alleen waren er meer dan honderd scholieren na een reeks acties tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld.

Op de algemene staking van 7 oktober kunnen we op onze school of campus deelnemen aan het opzetten van een levendige stakerspost voor de ingang. Daar kunnen we samen met het personeel spreken over wat het huidige beleid betekent en hoe we er verder tegenin zullen gaan. We kunnen vanop de stakerspost naar andere piketten gaan om er solidariteit te tonen. De stakingsdag kan afgesloten worden met een algemene vergadering waarop een evaluatie van de dag wordt gemaakt en de volgende stap wordt voorbereid.

Allemaal samen in verzet!

De actiecomités mogen zich niet beperken tot de school of de campus. Het beleid treft iedereen: jongeren, werklozen, werkenden, … We moeten dan ook samen in actie gaan. We kunnen contact leggen met de vakbondsvertegenwoordigers op onze school of onderwijsinstelling maar ook met omwonenden.