Doe mee met de Actief Linkse Scholieren en Studenten

SocialistWorld90% van de 18 tot 30-jarigen denkt dat er “radicale verandering” nodig is in de samenleving, de helft  vindt dat bovendien erg belangrijk. Dit blijkt uit een studie van Solidaris, de Franstalige Socialistische Mutualiteiten. Het is een logische reactie op het diepgewortelde ongenoegen tegen een systeem dat maakt dat wij het als jongeren minder goed zullen hebben als onze ouders. Zelfs indien veel jongeren denken dat we daar niets aan kunnen doen of dat er geen alternatief is, zoals ons ingelepeld wordt door de heersende ideologie, kunnen we enkel vaststellen dat het potentieel voor verzet groot is. Met de Actief Linkse Studenten en Scholieren willen we bouwen aan een kracht die ingaat tegen het kapitalisme en opkomt voor een samenleving die vertrekt van de behoeften van ons allemaal.

door Emily

Na een drukke zomer…

Zoals vorige jaren begonnen we de zomer met een zomerkamp. Dit jaar waren we met een record aantal deelnemers en waren de discussies bijzonder leerrijk. Er werd ook tijd genomen voor ontspanning en om te feesten. Jongeren uit verschillende regio’s leerden elkaar kennen en trokken nadien samen naar de festivals. Daar haalden we heel wat steun op, wat ons toelaat om de campagnes bij de opening van het nieuwe werkjaar te bekostigen. We bereiden ons immers voor op tal van acties.

… een strijdbaar najaar!

De woede tegenover dit systeem neemt toe, het gebrek aan toekomstperspectieven is groot. Een andere samenleving zal niet uit de lucht komen vallen, we moeten ervoor strijden. Studenten kunnen de druk niet opvoeren door de economie plat te leggen, maar ze kunnen wel een actieve en dynamische rol spelen in mobilisaties.

Momenteel is er nog geen brede antikapitalistische beweging onder jongeren. Maar waar er eerste uitdrukkingen zijn van de zoektocht naar een alternatief, denk maar aan Jeremy Corbyn in Groot-Brittannië, spelen jongeren een grote rol. De Actief Linkse Studenten en Scholieren willen organiseren en mobiliseren rond een aantal thema’s die in deze krant aan bod komen.

Racistische maatregelen en uitspraken leiden tot protest onder jongeren die vaak vrienden of klasgenoten met een migratie-achtergrond hebben. Dat ook regeringspartijen als N-VA verdeeldheid zaaien, is schandalig. Wij zullen een aantal kleinere acties tegen racisme houden.  Daarnaast willen we op zaterdag 24 september een delegatie naar Dortmund in Duitsland sturen om er deel te nemen aan een betoging tegen fascistisch geweld.

De racistische uitspraken en maatregelen van de rechtse regering moeten de aandacht afleiden van het asociale beleid dat onder meer de kwaliteit van het onderwijs ondermijnt. Op 29 september is er een grote vakbondsbetoging tegen deze regering. Laat er ons gebruik van maken om de regering van antwoord te dienen met een eengemaakte betoging van jong en oud, Vlamingen en Franstaligen, … voor een toekomst waarop niet bespaard wordt. We zullen deelnemen aan de jongerendelegatie op de betoging van 29 september.

De greep van de multinationals op ons leven toont aan hoe ondemocratisch dit systeem is en hoe de winsthonger voor alles gaat, zelfs indien het onze levensstandaard en ons milieu op het spel zet. Het vrijhandelsverdrag TTIP is daar een zoveelste voorbeeld van. Op dinsdag 20 september is er om 17u aan Schuman in Brussel een betoging tegen TTIP. ALS neemt eraan deel.

Op jouw school of jouw campus

In een aantal scholen en campussen hebben we al een werking en zullen we aanwezig zijn met pamfletten en stands. Maar we willen op meer plaatsen groepen uitbouwen. Iedereen kan daar een rol in spelen: breng wat vrienden samen voor een eerste discussie, probeer hen mee te brengen naar de geplande acties en organiseer een comité om de strijd voor onze toekomst vandaag nog te beginnen!