ULB. Meeting: mei ’68 – lessen voor vandaag

Brussel: meeting aan de ULB, auditorium H1301, op woensdag 25 april om 19u30. Met:

  • Christian Dehon, LSP-lid en aanwezig in Parijs in mei 1968
  • Guy Van Sinoy, ABVV-militant, nam als student deel aan de 47-daagse bezetting van de ULB in 1968.
  • Anja Deschoemacker, auteur van het boek ‘De nationale kwestie in België’, zal spreken over de beweging in Vlaanderen in die tijd en meer bepaald in Leuven.
  • Brune Goguillon, militante van ROSA in Brussel, zal het hebben over de verworvenheden en beperkingen van de seksuele bevrijding op basis van de massabewegingen in en na 1968. Ze zal dit plaatsen in het licht van de hernieuwde internationale opmars van vrouwenstrijd vandaag.
  • Julien Englebert, Actief Linkse Studenten, zal tenslotte ingaan op de lessen van Mei ’68 voor strijd vandaag, de uitdagingen waar we nu voor staan tegenover een kapitalisme in crisis gekenmerkt door een explosie van ongelijkheid. Wat kan links en de arbeidersbeweging uit Mei ’68 halen?

Facebook evenement