Verkiezingen: Socialisme als alternatief op de agenda plaatsen

België kreeg van de G20 een kleine tik op de broek. Het werd opgesomd in de grijze lijst van belastingparadijzen. En we kunnen ze geen ongelijk geven. Ook al klinkt het hypocriet vanwege de machtigste landen in de wereld die maar al te graag gebruik maken van belastingparadijzen. Wij hebben de G20 niet nodig om vast te stellen dat in België fraude welig tiert. De fiscale amnestie, notionele intrest en het gebrek aan controle op belastingaangiftes van de bedrijven betekenen stuk voor stuk bewuste cadeau’s vanwege de voorbije neoliberale regeringen aan de patroons en de rijken.

Een onderzoeksrechter zei in mei 2007: “Soms krijg ik de indruk dat het de bedoeling is van onze regenten om van België een fiscaal Panama te maken voor het bedrijfsleven, maar dan properder aangekleed.” De kas van de overheid werd geplunderd, maar wel door heren in maatpak, met dikke auto’s en chique villa’s. Alle traditionele partijen hebben meegewerkt aan deze “legale” plundering. Tegelijkertijd hebben ze de kiemen van de huidige financiële crisis gezaaid. Zij kregen de winsten, wij de rekening.

LSP wil in deze verkiezingen in eerste instantie een ideologische campagne voeren. De crisis van het neoliberalisme is er één die de essentie van de kapitalistische logica blootlegt. Er wordt gegokt en gespeculeerd. Er worden illusies gecreëerd. Loontrekkenden worden overtuigd zich in de schulden te steken. Allemaal vanuit het idee dat beurskoersen, woningprijzen, … eindeloos zouden blijven stijgen. Deze zeepbel is gebarsten. Men heeft ons belogen en bedrogen. Een pensioen via de gemeenschap werd ingeruild voor pensioensparen. Deze spaargelden zouden via beleggingen op de beurs dikke winsten opleveren. Het is gedaan met dit soort sprookjes. Vandaag blijken de pensioenfondsen een pak minder op te brengen dan beloofd. Het is niet uitgesloten dat een verderzetting van de crisis enkele pensioenfondsen zal doen kelderen. Pas binnen 10 jaar zullen we de reële schade van deze crisis kunnen opmeten.

Wij willen van deze verkiezingen gebruik maken om de kiemen te verspreiden van een toekomstig socialistisch bewustzijn. De gebeurtenissen van de komende jaren zullen velen doen nadenken over de vraag of we niet beter komaf maken met het huidig economisch systeem. Klare en duidelijke socialistische ideeën zullen dan ingang vinden bij een groeiende groep arbeiders en jongeren.

Volgens een opiniepeiling begin deze maand in de VS vindt 20% van de Amerikanen dat socialisme beter is dan kapitalisme. Bij jongeren onder de 30 loopt dit op tot 33%. We willen de relevantie van deze opiniepeiling niet overdrijven, mogelijk weten die 33% jongeren overigens niet wat socialisme exact betekent. Maar deze peiling geeft wel aan dat een alternatief maatschappijmodel terug onderdeel wordt van politieke discussies. Dat was de afgelopen 20 jaar niet meer, of toch maar amper, het geval.

De effecten van de crisis zullen de werkenden en hun gezinnen verplichten om terug te vechten in een poging hun levensstandaard te beschermen. Die strijd zal vele vastgeroeste geesten terug losweken.Eén idee zal centraal staan in onze propaganda en onze campagnes. Als we controle willen krijgen over ons eigen leven en toekomst, moeten we ook het beheer en de controle hebben over de economie en de maatschappij. Dit kan enkel in een socialistische samenleving.