Voor onze toekomst, zullen we moeten vechten!

De helft van de Vlaamse scholieren tussen 16 en 18 jaar zegt niet of weinig geïnteresseerd te zijn in politiek. Jongeren trekken het zich weinig aan welke traditionele politieke partijen aan de macht zijn, veel verschil maakt het niet. De desinteresse voor de dagelijkse prietpraat is groot. Maar net zoals je je niet kan onttrekken aan de samenleving, kan je je ook niet onttrekken aan de politiek.

 

 

Wij willen niet voor de crisis betalen

De crisis van het kapitalisme raakt jongeren hard. De Europese Commissie bevestigt: “De achteruitgang van de economische situatie zal belangrijke gevolgen hebben voor de levensomstandigheden van jongeren. Op het vlak van werkgelegenheid en onderwijs zullen we kwetsbaarder zijn voor uitsluiting.”

De mythe – omarmd door alle traditionele partijen – dat het neoliberalisme leidt tot rijkdom en welzijn voor ieder, is doorbroken. De kapitalisten staken het geld in hun zakken en vluchtten weg vóór het schip zonk. Nu willen ze ons laten opdraaien voor hun hebzucht. Wij willen niet voor hun crisis betalen. Daarom nemen de scholieren van Internationaal Verzet deel aan de verkiezingscampagne van de Linkse Socialistische Partij.

 

Nationaliseren om jobs te redden, niet hun winsten

Het gemiddeld werkloosheidspercentage onder Belgische jongeren is 21%. Jongeren zijn de eerste slachtoffers van hun crisis. Velen zijn aangeworven met tijdelijke of interim contracten. Deze jobs zijn de eerste die verdwijnen. De stijging van de werkloosheid is één van de belangrijkste gevolgen van de economische crisis en het ergste staat ons nog te wachten. En als oplossing? Niets. Voor de traditionele partijen gaat de prioriteit altijd naar de banken, naar de aandeelhouders, naar de bazen.

 

Meer middelen voor onderwijs

Het budget voor onderwijs bedraagt vandaag minder dan 5% van het Bruto Binnenlands Product, tegenover 7% in 1980. Dertig jaar neoliberaal beleid heeft geleid tot een forse daling van de reële middelen voor onderwijs. Hoewel vele jongeren de school verlaten zonder diploma op zak, klassen overbevolkt zijn, gebouwen bouwvallig, , … zal ons toch de rekening voor de crisis van het kapitalisme gepresenteerd worden. Besparingen in de budgetten voor onder andere onderwijs kort na de verkiezingen, zijn waarschijnlijk. Om de publieke financiering voor onderwijs op te trekken, zullen we alvast niet moeten rekenen op de traditionele partijen…

 

Stop de verwoesting van ons milieu

De toekomst op basis van de economische crisis en de huidige staat van het milieu, ziet er allesbehalve rooskleuring uit: jobverlies, miserie, hongersnood, milieuvervuiling, klimaatsveranderingen en het verdwijnen van dier- en plantsoorten. De planeet van toekomstige generaties is een onvoorspelbare en ontregelde wereld. Het programma van de neoliberale groenen van ‘Groen!’ is opgebouwd uit een reeks vage eisen (zoals het uitbreiden van de manoeuvreermarge van staten of het tot stand brengen van een “Green Deal” met vage inhoud) die weigeren de reële oorzaak van de milieucrisis aan te pakken: het kapitalistisch systeem.

 

Welk alternatief?

In Frankrijk is het de Nieuwe Antikapitalistische Partij (NPA) van Besancenot die de wind in de zeilen heeft. In Vlaanderen zal het de ultraliberale lijst van de populist Dedecker zijn. De ideologie van het neoliberalisme weegt nog zwaar op onze schouders. In Frankrijk zijn we, vóór het succes van de NPA, ook door de ervaring van Le Pen moeten gaan. Vele jongeren zullen op 7 juni voor Lijst Dedecker stemmen als reactie tegen het establishment. Helaas zal dit echter geen stem ten voordele van jongeren en werkenden zijn, maar een stem ten voordele van de echte profiteurs: de kapitalisten.

LSP verdedigt als alternatief een socialistische samenleving waar de gemeenschap de productie in handen om de noden van iedereen te vervullen, niet om de winsten van enkelen veilig te stellen. Bij de verkiezingen moeten we opkomen met een strijdpartij, maar een socialistische samenleving kunnen we niet enkel door verkiezingen bereiken.

Voor onze toekomst zullen we samen moeten vechten, jongeren en werkenden! De arbeidersklasse moet de strijd voor de controle en het beheer van de samenleving in handen nemen.