Met ALS in het verzet tegen het kapitalisme! De terugkeer van Marx

Het is intussen al meer dan 150 jaar geleden dat Karl Marx analyseerde hoe het kapitalistisch systeem enkel voordelen biedt voor een kleine minderheid, terwijl de grote meerderheid van de bevolking armoede, werkloosheid en miserie kent als gevolg van de overproductiecrisissen. Veel economen hebben geprobeerd om de analyses van Marx te weerleggen, maar slagen daar niet in.

 

We horen tegenwoordig vaak dat we in de ergste economische crisis sinds de jaren 1930 zitten. Bovendien wordt die aangevuld met een nooit geziene ecologische crisis. Marx was één van de eersten om de nefaste impact van het kapitalisme op het milieu te erkennen: “Iedere vooruitgang van de kapitalistische landbouw is niet alleen een vooruitgang in de kunst de arbeiders te beroven, maar tegelijk in de kunst van het beroven van de bodem,” stelde Marx nog voor de moderne agro-industrie tot ontwikkeling kwam.

De krant Financial Times stelde dat de “breed verspreide en diepe woede tegenover het financieel kapitalisme en het kapitalisme… het nieuwe en dominante feit vormen in het politieke leven.” Steeds meer jongeren en arbeiders gaan op zoek naar een alternatief op een samenleving die hen niets aan te bieden heeft.

Voor 1 miljard mensen betekent het kapitalisme een realiteit van honger. Terwijl er miljarden werden gevonden om de banken en de aandeelhouders te redden, steeg het aantal hongerigen voor het eerst over de kaap van 1 miljard. Voor hen wordt er evenwel geen reddingsplan opgemaakt.

Dat gebeurt evenmin voor de honderdduizenden werkenden die hun job verliezen als gevolg van de crisis. In de 16 landen van de Eurozone gingen er in de eerste drie maanden van dit jaar 1,22 miljoen jobs verloren. Jongeren worden daarbij hard getroffen. Onder de Vlaamse -25 jarigen lag de werkloosheid in mei 44% hoger dan een jaar eerder. Wat zal er met de generatie gebeuren die dit jaar afstudeert? Jongeren vinden amper werk en als ze al een job vinden, is het dikwijls een tijdelijke superflexibele mini-job. Een mini-job als uitdrukking van een mini-toekomst?

De komende maanden zal verder bespaard worden op de kap van de werkenden en hun gezinnen. Ook jongeren zullen worden getroffen, onder meer door besparingen in het onderwijs. Verder zullen we geconfronteerd worden met groeiende spanningen in de samenleving: zinloos geweld, racisme,… Op een rot systeem vindt een breed gamma aan schimmels een vruchtbare voedingsbodem!

De ALS (Actief Linkse Studenten/ Scholieren) aanvaardt deze logica niet. Wij gaan in verzet tegen een systeem dat ons geen toekomst te bieden heeft. In ons verzet baseren we ons op het marxisme: een wetenschappelijk methode om de samenleving en vooral de verandering ervan te begrijpen.

Die theoretische grondslag dient om onze campagnes en acties te versterken. Marx en Engels stelden reeds dat theorie een gids tot actie moet zijn. Wij zijn actief betrokken in onder meer campagnes tegen dure studiekosten (met een betoging in Brussel in april), tegen racisme (met onder meer de Blokbuster-betoging in Leuven met 1.000 jongeren dit jaar), tegen seksisme, tegen milieuvervuiling, tegen werkloosheid,…

We willen bouwen aan een sterk anti-kapitalistisch verzet door dit te verbinden aan een socialistisch alternatief. Die socialistische toekomst moeten we vandaag beginnen voor te bereiden.