Blokbuster-pamflet aan de festivals

Blokbuster en de Actief Linkse Studenten zullen aanwezig zijn op tientallen festivals om jongeren te organiseren voor lokale acties voor werk in verschillende steden. Hierbij de tekst van een eerste Blokbuster-pamflet dat dit weekend in Leuven wordt verspreid.

Uittredend Minister voor werk Joëlle Milquet (CDh) doet er alles aan om ons te doen geloven dat er iets wordt gedaan aan de werkloosheid en dat de gevolgen van de crisis voor werkenden en jongeren beperkt bleven. Verkiezingsretoriek? Ze slaagt er evenwel niet in om het falen van het neoliberale beleid volledig toe te dekken. Ondanks het feit dat jongeren via het tewerkstellingsplan “win-win” bijna gratis worden tewerkgesteld, steeg het aantal werkloze jongeren drastisch. Alleen al in Vlaanderen vonden bijna 12.000 schoolverlaters na 1 jaar nog steeds geen job. De werkloosheid zal dit jaar volgens het Planbureau nog stijgen tot 13,3%, een na-oorlogs record !

Er zijn verschillende acties voorzien in het najaar. Op 25 september zal er in Antwerpen, waar de jongerenwerkloosheid met 50% is toegenomen op een jaar tijd, worden geprotesteerd aan een luxebeurs voor de superrijken, de Millionaire Fair. Op 14 oktober volgt een actie in Brussel, een stad waar meer dan één op de drie jongeren werkloos is. Er zijn in oktober en november ook acties voorzien in Charleroi en Luik.

In Gent betogen we dan weer samen met anderen tegen een Europese top van de ministers van oorlog op 23 september. Die top moet een hoogtepunt worden voor minister De Crem. Die lanceerde eerder het idee van “vrijwillige legerdienst” in een cynische poging om van de jongerenwerkloosheid gebruik te maken om goedkope arbeidskrachten voor het leger aan te werven.

In onze campagnes komen we ook steeds terug op de nood om strijd te voeren tegen racisme en fascisme. De compititie op de arbeidsmarkt voor een job dreigt het racisme in de samenleving te doen exploderen. De slogan “Jobs, geen racisme” is actueler dan ooit. Onze campagnes tegen de erkenning van het extreem-rechtse NSV gaan onverminderd door, in maart komt er een nieuwe anti-NSV betoging in Gent en langs Franstalige kant nemen we deel aan de campagne JAF (Jeunes Anti-Fasciste), die werd opgezet door de ABVV-Jongeren.

ALS en Blokbuster willen het jonge verzet tegen het kapitalistische systeem organiseren en versterken. In het kapitalisme wordt een kleine minderheid rijken steeds rijker, op de kap van een groeiend aantal armen en werklozen. Dit systeem is verantwoordelijk voor oorlog, racisme, seksisme en homofobie.

Ook in Leuven willen we een comite opzetten van de campagne “jongeren voor werk”. Wil je je mee inzetten en bijvoorbeeld mee campagne voeren op één van de volgende festivals: Couleur Café, Klinkende Munt, Dour, Gentsefeesten, Reggae Geel, Folkfestival Dranouter, Lokerse Feesten, Brussels Summer Festival, Pukkel Pop, City Parade, … laat maar van je horen!

Platform jongeren voor werk

Het is niet aan ons om hun crisis te betalen!
Een echte job voor iedereen!

Samen tegen werkloosheid en armoede. Iedere job verdedigen!
Geen afbraak van de sociale zekerheid. Voor het behoud van de brugpensioenen, laat de ouderen rusten, zodat de jongeren ook aan de slag kunnen!
Nationalisatie onder arbeiderscontrole en –beheer van bedrijven die afdanken. Red de jobs, niet de winsten!

Jobs aan leefbare arbeidscondities en degelijke lonen voor iedereen!
Neen aan de nepstatuten. Een job moet minstens een voltijds contract van onbepaalde duur zijn!
Voor een minimumloon van 1500 euro netto en het herstel van de volledige index!

Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons!
Jobs, geen racisme!
Geen discriminatie bij aanwervingen!
Voor echte gelijkheid tussen mannen en vrouwen!
Voor een verhoging van de lonen in lage loon sectoren!

Stop de jacht op de werklozen! Pak de werkloosheid aan, niet de werklozen! Afschaffing van de wachttijd!
De beschikbare arbeid verdelen: 32-urenweek
zonder loonsverlies en met bijkomende aanwervingen!

Meer publieke middelen voor onderwijs: 7% van BBP!
Gratis en degelijk onderwijs is een recht voor iedereen!
Nationalisatie van de volledige banksector om publiek te investeren
in reële behoeften: degelijke huisvesting, kwaliteitsvolle gezondheidszorg, gratis en degelijk onderwijs,…

Voor een samenleving waarin de productie gericht is op
de behoeften van de meerderheid van de bevolking en niet
op de winsten van een kleine minderheid (wat wij een
democratisch socialistische samenleving noemen).