Nationale conferentie van de Actief Linkse Studenten. Ons voorbereiden op de komende strijd

Afgelopen zaterdag hield ALS een nationale conferentie. Diezelfde dag publiceerde de krant Le Soir een artikel waarin het stelde dat de werkloosheid in het eerste kwartaal van 2010 met 10,6% was toegenomen en onder jongeren met 12,8%. In Brussel is de werkloosheid onder jongeren van minder dan 25 jaar intussen al opgelopen tot 44,2%. Deze nationale conferentie van ALS komt op een uitgelezen ogenblik om de campagnes voor werk op te drijven.

 

In de hoofdstad staat de jongerenwerkloosheid op haar hoogste niveau sinds 12 jaar. De officiële cijfers houden dan bovendien nog geen rekening met in totaal 406.000 werklozen. De econoom Philippe Defeyt voegt die werklozen wel bij de werkloosheidscijfers. Het gaat onder meer om oudere werklozen. Hiermee loopt het totaal aantal werklozen dit jaar op tot meer dan 750.000. Het Federaal Planbureau voorziet bovendien dat de kaap van 800.000 werklozen in 2010 zal worden gerond. Dat komt neer op meer dan 15% werklozen.

De kapitalistische crisis slaat bijzonder hard toe onder jongeren. Naast de massale werkloosheid zijn er de onzekere jobs, tijdelijke contracten, interimwerk,… De toekomstperspectieven voor jongeren zijn onder het huidige systeem niet bepaald rooskleurig.

Naast werkgelegenheid, zet de crisis en het bijhorende besparingsbeleid ook het onderwijs in ons land op de helling. We zagen de afgelopen weken al hoe de Britse regering de inschrijvingsgelden wil opdrijven tot 9.000 pond, dat is 10.500 euro! Scholen, hogescholen, universiteiten, gezondheidszorg, sociale diensten,… Alles komt onder vuur te liggen als we de politici van de traditionele partijen laten doen. Zij willen ons nog een keer voor de crisis laten betalen.

We moeten ons organiseren en in verzet gaan tegen de besparingsplannen. Overal in Europa is er een toename van het verzet. De afgelopen dagen was er in Portugal de grootste betoging uit de recente geschiedenis van het land. Er waren meer dan 100.000 betogers in Dublin. De Britse studentenprotesten zijn de grootste in meer dan 25 jaar. Deze golf van verzet zal ook bij ons ontwikkelen.

Op de nationale conferentie van ALS kwamen al deze onderwerpen aan bod. Er waren werkgroepen over onderwijs, anti-racisme en de strijd van jongeren voor werk. Er was vervolgens een plenaire sessie over de noodzaak om ons te organiseren en tenslotte een meeting over milieu en de wijze waarop we de strijd tegen klimaatverandering koppelen aan een strijd tegen het kapitalisme en voor een socialistische samenleving. Het volstaat immers niet om je anti-kapitalistisch te noemen, er moet ook duidelijkheid zijn over de richting waarin we wel willen gaan en over de wijze waarop we daartoe kunnen geraken. Daarbij moeten we ons oriënteren op de arbeidersbeweging en haar traditionele strijdmethoden van algemene stakingen, bedrijfsbezettingen,…

Het afgelopen jaar hebben we de Actief Linkse Scholieren opgezet in de scholen. Dat heeft geleid tot een scholierenwerking in verschillende steden. In het hoger onderwijs waren er eveneens verschillende campagnes: rond milieu, voor werk, tegen racisme,… Zo waren er de mobilisaties tegen de NSV (de studenten van het VB) en werd langs Franstalige kant meegebouwd aan de JAF (Jeunes Anti-Fascistes). Er werd deelgenomen aan studentenverkiezingen in Gent en Brussel. Al deze ervaringen werden gebundeld op de nationale conferentie waaraan een 50-tal jongeren deelnamen.