Wij zijn allen verontwaardigd. Organiseer het verzet!

Geïnspireerd door de massarevoltes in het Midden-Oosten en Noord-Afrika is ook de Spaanse en Griekse jeugd in opstand gekomen tegen de gevolgen van de crisis met de ‘beweging van de verontwaardigden’. Zowel in Griekenland en Spanje als in tal van andere landen nemen de Actief Linkse Studenten / Scholieren actief deel aan de betogingen, stakingen, bezettingen en bijeenkomsten en schuiven ze ideeën, manieren om tot overwinningen te komen en een alternatief naar voor.

Onze generatie – diegenen die nog aan hun studies bezig zijn of zich sinds kort op de arbeidsmarkt begeven – wordt geconfronteerd met enorme tekorten op het vlak van werk, huisvesting, sociale voorzieningen, onderwijs, … en zal het moeilijker hebben dan vorige generaties om daar uit te geraken. De media spreken al over “een verloren generatie”, terwijl de hardste gevolgen van de crisis zich nog moeten voordoen bij ons.

De hebzucht van de bankiers, de bazen van de grote bedrijven en de beursspeculanten kent geen grenzen. De echte verantwoordelijken voor de crisis profiteren van enorme lonen, buitengewone bonussen, luxe en weelde, terwijl wij hun crisis moeten betalen om hun winsten te kunnen behouden en vergroten.

Daarvoor kunnen diegenen die de crisis veroorzaakt hebben op de politici rekenen. Gelijk welke regering er ook gevormd zal worden, alle traditionele partijen zijn het erover eens: ook in België is er nood aan een besparingsplan van minstens 20 miljard euro van nu tot 2015, en dat terwijl ze al 22 miljard euro aan de banken gegeven hebben. Hoe zal dit gebeuren? Door de middelen voor onderwijs, gezondheidszorg, pensioenen, … nogmaals drastisch te verlagen.

Terwijl de besparingsplannen in Europa de recessie nog versterken en tot een enorme neergang van de levensstandaard leiden, is de kloof tussen rijk en arm nog nooit zo groot geweest als vandaag.

Hun politiek van communautaire spanningen in België dient om ons te verdelen en te verzwakken. De voorbereidingen voor een nieuwe staatshervorming moeten hen in staat stellen om ons een zware besparingspolitiek op het federale niveau op te leggen, maar ook op regionaal en gemeenschapsniveau. Het communautaire opbod, racisme, seksisme, homofobie: alle middelen zijn goed om te kunnen verdelen en heersen. Een eengemaakt verzet van arbeiders en jongeren is noodzakelijk.

De talloze problemen waarmee de jongeren geconfronteerd worden komen voort uit het kapitalistische systeem en haar logica van winsten voor de minderheid.

Neem zelf ook deel aan het Verzet!

 


Verzet tegen onzekere jobs

De bazen profiteren van de crisis om op alle mogelijke manieren onzekere, flexibele en interimjobs op te leggen, die ons niet in staat stellen om een toekomst op te bouwen. Het is noodzakelijk om massaal degelijke jobs te creëren om jongeren in staat te stellen over een zekere stabiliteit, en dus goede levensvoorwaarden, te kunnen beschikken. Daarom heeft ALS samen met KAJ (Kristelijke ArbeidersJeugd), FGTB-Jeunes en andere partners de campagne “jongeren in strijd voor werk” gelanceerd, die al lokale jongerenmarsen voor werk heeft georganiseerd in Charleroi, Luik, Brussel en Bergen, en acties in Antwerpen, Namen, Gent, … Neem deel aan de comités in jouw regio om de volgende jongerenmarsen voor werk te organiseren!

Verzet tegen vuilbakscholen en elitaire universiteiten

Van bij het begin van het academiejaar zal ALS de actiecampagne ‘Weg met vuilbakscholen en elitaire universiteiten!’ lanceren.In het secundair onderwijs zijn onze klassen overvol gezien het tekort aan personeel, onze lokalen degenereren steeds meer en meer, het nodige materiaal ontbreekt, enz. Er zijn zelfs niet genoeg scholen voorzien voor alle jongeren! In het hoger onderwijs kunnen we hetzelfde constateren. We hebben nood aan een verhoging van het openbaar budget voor onderwijs naar 7% van het bbp. Bereid samen met ons deze zomer de lancering van de acties voor in jouw regio!

Verzet tegen kern- en klimaatrampen

De kernramp van Fukushima illustreert de gevolgen van de private winstlogica op ons leven en ons milieu. ALS stelt dat het noodzakelijk is dat de energiesector in openbare handen komt. Na de betoging van 24 april voor een kernuitstap in Brussel organiseert ALS lokale acties bij het begin van het nieuwe academiejaar, naar aanleiding van de nationale betoging voor het milieu op 3 december, georganiseerd door de klimaatcoalitie van de ngo’s.

Verzet tegen racisme en extreem-rechts

Elk jaar organiseren we met Blokbuster een nationale betoging die een duizendtal jongeren samenbrengt tegen de haatmars van de NSV, de studentenvereniging van het Vlaams Belang. De volgende anti-NSV-betoging zal in maart in Leuven plaatsvinden. Laat ons met veel meer zijn dan zij. Wij voeren ook campagne voor de steunbetoging voor de sans-papiers, tegen het gesloten asielcentrum in Vottem en voor het recht op asiel, begin april.

Tegen seksisme en homofobie ! Verzet tegen ultra-conservatieve ideeën

Sinds 2 jaar wordt er elk jaar een reactionaire mars tegen abortus georganiseerd in Brussel. Aartsbisschop Léonard, figuren uit ultra-conservatieve milieus en extreem-rechts nemen eraan deel. Een protestbijeenkomst tegen deze mars werd dit jaar in zeven haasten georganiseerd. Wij verdedigen de noodzaak van de uitbouw van een grote betoging in maart van volgend jaar en zoeken daarvoor steun in de syndicale beweging, de vrouwenbeweging en de holebibeweging.

 


Neem deel aan het Startweekend van ALS – 16 tot 18 september

Ruimte voor ontspanning en voorbereiding van de openingscampagnes op het weekend dat de Actief Linkse Studenten / Scholieren organiseren !

Op het programma : marxistische vorming, de revoluties in Tunesië en Egypte, de strijd van jongeren in Spanje en Griekenland met sprekers die aan de beweging hebben deelgenomen, de nucleaire crisis, de strijd tegen tekorten en onzekerheid onder jongeren, studentenbewegingen, de antifascistische strijd, vrouwen, holebi’s, … maar ook barbecue, fiesta en film! Kortom, een uitstekende gelegenheid om ons voor te bereiden op de strijdbewegingen die komen, in een aangename sfeer.

Praktische informatie :
waar? ‘T Eksternest, Westouter (dichtbij Ieper), Poperingstraat, 36
priis? 25 € voor het weekend, maaltijden en huisvesting inbegrepen.
Betaling per overschrijving mogelijk: 001-2260393-78 (mededeling “Kamp 2011”)
Slaapzak zelf meenemen.

 


Waarom lid worden van ALS?

Het kapitalisme duwt miljoenen mensen over de hele wereld in eindeloze ellende, brengt uitzichtloze oorlogen voort en veroorzaakt zo vluchtelingenstromen. Bovenop die ellende en de honger veroorzaakt het ook vervuiling, kerndreiging en een ontregeling van het klimaat. Goede levensvoorwaarden in een gezond milieu, een degelijke job, gratis en kwalitatief onderwijs, … zijn allemaal ambities die steeds weer op gewelddadige wijze botsen op de grenzen van dit systeem, dat gebaseerd is op de winsten van een kleine elite. Maar dit is geen fatalisme. Om hier iets aan te veranderen moeten we iets doen en ons politiek organiseren.

De Actief Linkse Studenten / Scholieren strijden op dagdagelijkse basis onder jongeren om komaf te maken met dit kapitalistisch systeem en een wereld op te bouwen waar de productie en de hele samenleving democratisch gerund en gecontroleerd worden door organen die voortkomen uit de massastrijd van arbeiders en jongeren zelf – een reële democratie – om tegemoet te komen aan de noden en wensen van iedereen; een democratisch socialistische samenleving. Sluit aan !