Jongeren in strijd voor een toekomst voor zichzelf en de planeet

Hieronder de tekst van het jongerenpamflet van de Actief Linkse Studenten en Scholieren voor de zomercampagnes, onder meer aan de festivals. We hebben stickers rond milieu (zie afbeelding onderaan het stukje over system change) en racisme om steun op te halen. PDF

System change, not climate change!

Broeikasgassen en klimaatverandering hebben vandaag al een catastrofale impact op de voedselproductie en levensomstandigheden van mensen en dieren overal ter wereld. In 2013 waren 22 miljoen ‘klimaatvluchtelingen’ verplicht hun land te verlaten. Zonder serieuze verandering van aanpak, zal de situatie enkel verergeren.

Zijn we allen even verantwoordelijk? Neen. Een studie van Richard Heede (wetenschappelijk tijdschrift “Climatic Change”) stelt dat 61% van de broeikasgassen die vrijkwamen sinds het begin van het industrieel tijdperk (1750) afkomstig zijn van… 90 multinationals! De multinationals die vandaag afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen (petroleum, gas, steenkool) bezitten de nodige middelen én de nodige technologie voor een transitie naar duurzame energie. Voor hen is de klimaatverandering slechts bijzaak, zolang hun winsten maar worden gegarandeerd!

Een twintigtal VN-klimaattoppen hebben de veranderingen die ons klimaat te wachten staan systematisch onderstreept. Maar niet éénmaal werd de enorme verspilling van de kapitalistische productiewijze in vraag gesteld. Eind 2015 zal een nieuwe klimaattop plaatsvinden in Parijs. Bij de laatste klimaattop betoogden meer dan 300.000 mensen in New York.

Tegenover de kapitalistische spilzucht moeten we een rationeel beheer van energiebronnen en van de economische productie plaatsen. Wij pleiten ervoor dat sleutelsectoren zoals de energiesector (productie en distributie) en multinationals zoals Monsanto in publieke handen terecht komen. Slechts dan zullen we de middelen hebben om democratische de ecologische transitie mogelijk te maken. Massale publieke investeringen in hernieuwbare energie zijn nodig (om de kernuitstap mogelijk te maken en fossiele brandstoffen achter ons te laten) alsook in openbaar vervoer, in isolatie van woningen, in massa-recyclage, …

Het is die radicale samenlevingsverandering die Actief Linkse Studenten (ALS) zullen verdedigen op de klimaatbetoging in Parijs op 29 november. We zullen dit doen aan de zijde van de Klimaat Coalitie die 10.000 Belgen wil mobiliseren. Neem samen met ons de trein naar Parijs !

stickerclimate


Jongeren in strijd voor een toekomst

Massale werkloosheid, precaire jobs, … het leven na je studies is vandaag al een jungle. Maar Michel en zijn kliek hebben er nog een laagje bovenop gedaan door de pensioenleeftijd te verhogen naar 67 jaar (schitterend idee om jongeren nog langer naar een job te laten zoeken). Jongeren die na hun 24ste afstuderen hebben geen recht meer op een uitkering. Ze willen eveneens het minimumloon voor jongeren doen dalen, terwijl het minimumloon net zou moeten stijgen. Met deze maatregelen wordt geen enkele nieuwe job gecreëerd, maar wordt de concurrentie tussen werkenden (jongeren, ouderen, ….) opgedreven. Wie heeft hier baat bij?

Deze regering voor de rijken wil het patronaat voorzien van een zee aan hyper-flexibele werknemers, die ze naar believen kunnen inzetten tegen lonen die zodanig laag zijn dat een toekomst opbouwen onmogelijk wordt. Ben je niet tevreden met je job? Pech. Anderen zullen je plaats wel innemen.
In november en december hebben heel wat jongeren deelgenomen aan de vakbondsacties. Op de massabetoging van 6 november (met 150.000 mensen in Brussel) bestond de kop van de betoging uit jongerenblok. Daarin liepen heel wat scholieren uit Gent die in hun stad verschillende sit-ins, een betoging en een scholierenstaking hadden georganiseerd tegen de besparingen in het onderwijs en de verhoging van het inschrijvingsgeld.

Jammer genoeg weigerde de vakbondsleiding om de beweging verder te zetten na de algemene staking van 15 december. Michel & co hebben hun politiek van harde sociale afbraak kunnen verderzetten.

ALS wil ervoor zorgen dat jongeren actief aanwezig zijn in de sociale strijd. Op 7 oktober zal een nieuwe syndicale massabetoging plaatsvinden. Wij kunnen helpen om van deze betoging een succes maken. En zorgen we ervoor dat met een nieuw, ambitieus actieplan deze regering voor de rijken ten val kan worden gebracht!


Stop TTIP!

Een toekomst waarin we kippen schoonmaken met chloor? Voedsel vol met GGO’s? Waarin de minste sociale bescherming een “aantasting van het recht op ondernemen” is? Welkom in de wereld van het Trans-Altantisch vrijhandelsverdrag (TTIP). Die TTIP- wereld wordt vandaag voorbereid door de Europese staatshoofden en de Amerikaanse staat : de grootste vrijhandelszone ter wereld. Alleen de multinationals juigen dit toe… ALS zal deelnemen aan de omsingeling van de Europese top op 15 oktober (een initiatief van D19-20).

 


Stop racisme en seksisme ! Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons ! Stop de besparingen !

stickerleuvenVoor De Wever en de N-VA bestaat racisme niet. Volgens hen is racisme enkel een excuus dat mensen met een migranten-achtergrond gebruiken om hun persoonlijk falen goed te praten. Maar het bloedbad in Charleston en het politiegeweld tegen Afro-Amerikanen in de VS, de Europese migratiepolitiek, de uitbuiting van mensen zonder papieren, … tonen in welke mate de kapitalistische samenleving verweven is met racisme en discriminatie.

Dit is geen toeval. De beste strategie om de heerschappij van een kleine minderheid te verzekeren is het verdelen van de onderdrukte massa, het verscherpen van de vooroordelen om de ene groep tegen de andere op te zetten en zo de aandacht af te leiden van de ware verantwoordelijken voor de sociale, economische en klimaatproblemen.

Seksisme is in die mate ingeburgerd in ons dagelijks leven dat het bijna als ‘normaal’ beschouwd wordt. Op heel wat festivals is dit overduidelijk. Hoeveel bedrijven maken reclame door vrouwenlichamen af te beelden en te gebruiken als een vulgair promotiemiddel? Welke gevolgen heeft dit op het gedrag van mensen? In Vlaanderen hebben heel wat jonge vrouwen hun getuigenissen over aanranding, verkrachting en dagdagelijks seksisme gedeeld via sociale media onder de hashtag #wijoverdrijvenniet.

Racisme, seksisme en homofobie zijn drempels die een eengemaakte strijd voor de meest fundamentele sociale behoeften, belemmeren. Iedereen heeft recht op een echte toekomst, iedereen verdient het om respectvol behandeld te worden ongeacht zijn of haar afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Het beste antwoord hierop is het organiseren van een actieve, politieke, consequente oppositie tegen elke poging om het sociaal verzet te verdelen. In Duitsland waren het de massabetogingen die de groei van de islamofobe beweging Pegida hebben gestopt.


Sluit aan bij ALS!

We willen strijden tegen het kapitalisme, dat is zeker! Maar niet om het even hoe. Om efficiënt te zijn, moet je de huidige situatie kunnen begrijpen en analyseren.Waar komt die situatie vandaan, welke zijn de interne tegenstellingen, hoe kan de situatie veranderen…. Soms kunnen grote gebeurtenissen heel abrupt ontstaan, maar dat wil niet zeggen dat ze uit het niets tevoorschijn kwamen…

We kunnen ook lessen trekken uit het verleden om de strijd van vandaag te versterken. De strijd tegen de kapitalistische uitbuiting heeft al een rijk verleden aan programma, stategieën en tactieken die gebruikt kunnen worden om over te gaan naar een samenleving zonder oorlog, armoede en onderdrukking.

ALS, Actief Linkse Studenten (EGA, Étudiants de Gauche Actifs in Franstalig België) is de jongerenorganisatie van de Linkse Socialistische Partij. ALS is een marxistische organisatie. In tegenstelling tot wat het Stalinistische totalitarisme ervan maakte, is het marxisme geen star dogma maar een methode om de wereld te begrijpen opdat we hem zouden kunnen veranderen.

We verdedigen een anti-kapitalistisch alternatief gebaseerd op de democratische controle van de economie door de samenleving. We willen een samenleving die begaan is met de noden van de meerderheid van de bevolking en niet met de winsten van de superrijken. Een dergelijke samenleving noemen we het democratisch socialisme.