ALS-pamflet bij de start van het nieuwe academiejaar

saveplanet

Hieronder de tekst van het openingspamflet van de Actief Linkse Studenten

DEMOCRATISCHE CONTROLE OVER DE NATUURLIJKE RIJKDOMMEN! SOCIALISTISCHE PLANNING IN PLAATS VAN WINSTBEJAG!

Deze winter zal in Parijs de 21e klimaattop van de Verenigde Naties plaatsvinden. De vorige 20 leverden echter geen enkel resultaat op. Ook nu zal deze top geen echte oplossingen aanreiken. We beleven het failliet van het kapitalisme en dat uit zich in een sociale, economische én ecologische crisis.

De hypocrisie van onze politieke “vertegenwoordigers” kent geen grenzen. Terwijl zij deze top organiseren hebben ze tegelijk het Transatlantisch Vrijhandelsakkoord (TTIP) onderhandeld, een akkoord dat de doodsteek betekent voor alle sociale en ecologische regelgeving. Vindt een multinational dat dergelijke regelgeving de vrije markt inperkt? Dan kan ze de betrokken regering voor een internationaal arbitragehof dagen. Onze werkvoorwaarden en leefomgeving moeten wijken voor de winsten van de grote bedrijven en daar werken Michel, Merkel en Obama gretig aan mee.

Twee derde van alle broeikasgassen die sinds het begin van de industriële revolutie zijn uitgestoten, zijn afkomstig van slechts 90 multinationals. Het maakt duidelijk wie de echte verantwoordelijken zijn voor de klimaatverandering. Ook zijn het vaak diezelfde multinationals die aan de basis liggen van de milieurampen en –vervuiling: olielekken, bodemvervuiling door ertswinning, nucleaire rampen,…

Zonder democratisch beheer en controle over deze bedrijven is het onmogelijk de klimaatopwarming tegen te gaan. Momenteel wordt slechts 2% van de onderzoeksmiddelen geïnvesteerd in duurzame energie. Ironisch genoeg wordt een groot deel van dat onderzoek gecontroleerd door diezelfde grote bedrijven, uiteraard niet in het belang van de gemeenschap.

Door het gebruik van patenten en octrooien monopoliseren de multinationals wetenschappelijke en technische kennis, die soms voor altijd in hun kluizen verdwijnt. In een situatie waar de levens en toekomst van miljoenen op het spel staan is dat misdadig! We moeten dit terug in publieke handen nemen! Enkel zo kunnen we het wetenschappelijk onderzoek oriënteren op de maatschappelijke behoeften in plaats van winstmaximalisatie.

Een maatschappij waar alles moet wijken voor de winsten van de allerrijksten kan ons geen toekomst bieden. Een dergelijke kapitalistische samenleving is echter niet onvermijdelijk. Maar enkel door deze bedrijven te nationaliseren onder democratische controle en beheer van de werkenden en consumenten, kunnen we met massale publieke investeringen in alternatieve technologie de waanzin van de winstlogica doorbreken.

De Actief Linkse Studenten mobiliseren naar de grote betogingen op 29 november en 12 december in Parijs. We willen die bijeenkomsten aangrijpen om een beweging op te bouwen die sterk genoeg is om de maatschappij te veranderen vooraleer dit systeem onze toekomst definitief vernietigt!


NATIONALE BETOGING OP 7 OKTOBER

TEGEN DE ASOCIALE EN MILIEUONVRIENDELIJKE REGERING. VOOR EEN 2DE ACTIEPLAN: STERKER & GROTER!

ARBEIDERS – STUDENTEN: SOLIDARITEIT

Verhoging van het inschrijvingsgeld, afbouw van de wachtuitkeringen, besparingen in de gezondheidszorg, pensioen op 67 en steeds meer onzekere en tijdelijke jobs. Dat is het werk van een regering die de hielen likt van een piepkleine groep ultra-rijken. Ze is trots op haar taxshift omdat die ecofiscaliteit zou promoten. In realiteit zijn het asociale maatregelen met een groen jasje. Het verhogen van de BTW op elektriciteit van 6% naar 21% en van de accijnzen op diesel, is een regelrechte aanval op onze koopkracht. Tegelijk wordt het openbaar vervoer duurder en het aanbod ingeperkt. Over een milieuvriendelijk energiebeleid wordt met geen woord gerept. Deze maatregelen hebben niets met een zorg voor het milieu te maken maar alles met het neoliberaal besparingsbeleid dat ons verarmt.

De mobilisaties van de vorige herfst – met de startbetoging van 150.000 – heeft het enorme potentieel van de georganiseerde beweging van werkenden en jongeren aangetoond. De beweging werd vroegtijdig afgebroken, maar deed de regering wankelen. De regering aarzelde echter niet om nieuwe aanvallen te lanceren. Het ongenoegen is niet afgenomen, integendeel! Nieuwe strijdbewegingen zijn onvermijdelijk.

We worden allemaal geraakt. ALS wil actief deelnemen aan de strijd tegen de besparingen en voor een betere toekomst. Vervoeg ons in die strijd. Laten we van de 7e oktober een succes maken. Dat zou zo het startpunt kunnen worden van een nieuw actieplan tot aan de val van deze regering van de rijken.


STOP TTIP – NEEN AAN DE DICTATUUR VAN DE MULTINATIONALS

Een toekomst waarin we chloorkippen eten? Overladen met GGO’s? Waar de minste sociale bescherming een inbreuk is op de “vrijheid van ondernemen”? Welkom in de wereld waarop het Transatlantisch vrijhandelsakkoord (TTIP) ons voorbereidt.

Dat akkoord, opgesteld door de Europese en Amerikaanse regeringsleiders, wil de grootste vrijhandelszone ter wereld creëren ten koste van de werknemers en de consumenten. Enkel de multinationals zullen er voordeel uit halen. ALS zal deelnemen aan de nationale betoging tegen de Europese top op donderdag 15 oktober en aan de Europese betoging op zaterdag 17 oktober tegen de besparingen en het vrijhandelsakkoord (op initiatief van onder andere de Alliantie D19-20, Hart Boven Hard, AlterSummit).


Word lid van de Actief Linkse Studenten

Het kapitalisme wordt geconfronteerd met een sociale, economische en ecologische crisis en heeft op geen enkele daarvan een antwoord. Een andere maatschappij is noodzakelijk! Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Ons enkel baseren op gevoelens van verontwaardiging en

frustratie is niet genoeg. Als we de samenleving willen veranderen, moeten we haar ook kunnen doorgronden en begrijpen. Daarvoor baseren wij ons op het marxisme. Dat is geen star dogma maar een flexibele analysemethode om de wereld te veranderen.

De tragedie in Griekenland, waar een linkse regering onder druk van Europa en de instellingen een derde besparingsprogramma stemde, toont aan dat als je binnen de logica van het kapitalisme blijft, je uiteindelijk gedwongen wordt om de belangen van de allerrijksten te verdedigen. Er is geen middenweg. Enkel door te breken met dit systeem kunnen we een antwoord bieden op de crisis. Maar daarvoor hebben we ook een organisatie nodig. Een brede antikapitalistische organisatie met een consequent socialistisch programma.

ALS, De Actief Linkse Studenten (EGA, Étudiants de Gauche Actifs in Franstalig België) is de jongerenorganisatie van de Links Socialistische Partij (LSP). Wij verdedigen een antikapitalistisch alternatief dat gebaseerd is op democratische controle van de economie door de gemeenschap.

Wij willen een maatschappij die gericht is op de noden van de meerderheid van de bevolking eerder dan op de winsten van de ultrarijken. Dat is wat wij democratisch socialisme noemen. Word lid en ga met ons de strijd aan voor een andere maatschappij!


Doe mee met de Actief Linkse Studenten!

 • Woensdag 9 september. GENT. Scholierenactie ‘Save the planet from capitalism’. 13u plein voor station Gent-St-Pieters
 • Woensdag 9 september. ANTWERPEN. Scholierenactie ‘Save the planet from capitalism’. 13u Groenplaats
 • Woensdag 9 september. TURNHOUT. LSP-vergadering over migratie, spreker: Niranjan (Tamil vluchteling en LSP-lid). 19u (info via turnhout@socialisme.be)
 • Maandag 14 september. LEUVEN. Startmeeting ALS en LSP over de klimaatcampagne: ‘Save the planet from capitalism’. 20u café Sport Martelarenplein
 • Dinsdag 15 september. BRUSSEL. Betoging tegen komst Marine Le Pen en extreemrechtse haat tegen vluchtelingen. 19u Madou
 • Woensdag 16 september. ANTWERPEN. Julien Blanc hielden we buiten, maar hoe kunnen we verder strijden tegen seksisme? 19u30 café Multatuli, Lange Vlierstraat 9
 • Donderdag 24 september. GENT. Startmeeting ALS: Het kapitalisme biedt ons enkel economische, sociale en ecologische crisis! Studenten en werkenden samen tegen de winsthonger van het systeem. 19u30 aud. A Blandijn
 • Donderdag 1 oktober. ANTWERPEN. Startmeeting ALS: Het kapitalisme biedt ons enkel economische, sociale en ecologische crisis! Studenten en werkenden samen tegen de winsthonger van het systeem. 19u30 stadscampus UA R-blok Rodestraat
 • Donderdag 1 oktober. GENT. ALS-meeting: De vluchtelingencrisis: gevolg van het failliet van de economische & militaire politiek van het kapitalisme. 19u30 Aud B Blandijn
 • Woensdag 7 oktober. BRUSSEL. Vakbondsbetoging
 • Donderdag 15 oktober. BRUSSEL. Omsingeling van de Europese Top die over TTIP onderhandelt. Details volgen
 • Zaterdag 17 oktober. BRUSSEL. Betoging tegen TTIP
 • Woensdag 21 oktober. ANTWERPEN. ALS-meeting: ongelijkheid doet vluchten. Welk links antwoord op migratie? 19u30 stadscampus UA.